Zigmantas Pocius

Zigmantas Pocius –  filologas lituanistas, redaktorius, knygų leidėjas, kultūros, visuomenės, valstybės ir politinis veikėjas, 2001–2005 m. Lietuvos Respublikos Seimo narys, 1984–1989 m. – leidyklos „Mokslas“, 1989–1990 m. – Vyriausiosios enciklopedijų redakcijos vyriausiojo redaktoriaus pavaduotojas, 1990–1991 m. – Vilniaus universiteto leidyklos direktorius. 1991–1992 m. – leidyklos „Mokslas“ direktorius, 1992–1996 m. – Mokslo ir enciklopedijų leidyklos direktorius.

Gimė 1935 m. lapkričio 1 d. Didvėjo kaime (Viduklės valsčiuje, Raseinių r.). Baigė Viduklės vidurinę mokyklą, 1959 m. – Vilniaus universitetą. Po studijų dirbo Lietuvių kalbos ir literatūros institute, mokytojavo Kudirkos Naumiestyje, Klaipėdoje, nuo 1964 m. buvo enciklopedijų redakcijos jaunesnysis redaktorius, vėliau – mokslinis redaktorius. Redagavo
literatūros, architektūros, dailės, teatro straipsnius.

Dirbdamas neakivaizdžiai mokėsi Lietuvos istorijos instituto menotyros
aspirantūroje. Pagal teatrologo Vytauto Maknio medžiagą parengė spaudai ir išleido 2 dalių monografiją apie Lietuvos teatrą.

1970 m. paskirtas 12 tomų „Lietuviškosios enciklopedijos“ meno redakcijos vedėju. Sudarė šios enciklopedijos architektūros ir dailės vardyną.

Nuo 1984 m. dirbo „Mokslo“ leidyklos vyriausiojo redaktoriaus pavaduotoju.

Su kalbininkų grupe surengė atkuriamąjį Lietuvių kalbos draugijos (LKD) suvažiavimą. Išrinktas LKD valdybos pirmininko pavaduotoju.

Buvo Valstybinės lietuvių kalbos komisijos narys, pirmojo Lietuvių kultūros kongreso organizacinės grupės narys, daug prisidėjo prie kongreso surengimo, redagavo kongreso
medžiagos leidinį.

1991 m. paskirtas leidyklos „Mokslas“ direktoriumi. Nuo 1992 m. (sujungus „Mokslo“ leidyklą ir Valstybinę enciklopedijų leidyklą) dirbo Valstybinės mokslo ir enciklopedijų
leidyklos direktoriumi.

Buvo Tėvynės sąjungos (Lietuvos konservatorių) Kultūros problemų komiteto pirmininkas, Priežiūros komiteto narys. 1996 m. rudenį kaip Tėvynės sąjungos kandidatas išrinktas Lietuvos Respublikos Seimo nariu. Dirbo švietimo, mokslo ir kultūros komitete.
Buvo S. Stanevičiaus bendrijos metraščio „Aitvarai“ redaktorių kolegijos narys.

Z. Pocius mirė 1997 m. lapkričio 3 d. Palaidotas Viduklės kapinėse.

 

Parengė Danguolė Želvytė

 

Publikacija paskelbta įgyvendinant 2023 m. Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo remiamą projektą „El. žurnalas „Žemaičių žemė“ 2022: Žemaičiai Vilniuje“

 

 

 

 

Smush Image Compression and Optimization