Zaleskis Bronislovas

Bronislovas Zaleskis (1816–1880) – visuomenės veikėjas. Gimė Baltarusijoje. Kaip ir Liubomiras Gadonas, daug kitų iškilių ano metų žmonių, baigė Tartu universitetą. Už aktyvią antirusiš­ką veiklą Vilniuje 1849 m. jį areštavo ir ištrėmė į Oremburgą ir Kazachstaną. Posukiliminėje emigracijoje Paryžiuje buvo Istorikų-literatų draugijos sekretorius. Artimas Liubomiro Gadono ir Kiprijono Kamilio Narvydo bičiu­lis. Mirė 1880 m. Mentono vietovėje nuo tu­berkuliozės.

 

Parengta pagal knygoje „Žemaičių Kunigaikštystė bajorų Gadonų raštuose“ (spaudai parengė Adomas Butrimas) paskelbtą informaciją

 

Smush Image Compression and Optimization