Vrotnovskis Feliksas

Feliksas Vrotnovskis – 1830–1831 sukilimo dalyvis, politinis emigracijos vei­kėjas, knygų autorius. Jis gimė 1805 m. Trakų apskrityje, mirė 1871 m. Paryžiuje (Prancūzija). Baigė Vilniaus universitetą. 1830–1831 m. sukilimo laikotarpiu buvo generolo Adomo Chlapovskio adjutantas, dalyvavo Vilniaus mūšyje. Sukilimui pralaimint, pasitraukė į Paryžių. Dalyvavo Lietuvių, vėliau Lietuvių ir Ru­sios žemių draugijos veikloje. Buvo artimas Adomo Mickevičiaus draugas, redagavo jo vertimus į lenkų kalbą. Svarbiausias jo nuopelnas – prisimini­mų apie 1830–1831 sukilimą („Prisiminimai apie 1831 metų sukilimą Žemaitijoje ir Rusų žemėse“) leidyba ir „1831 m. sukilimo Voluinėje, Podolė­je, Ukrainoje ir Žemaitijoje istorija“. Knygose išspausdinti ir Telšių apskrities sukilėlių vadų Anupro Jacevičiaus ir Vladimiro Gadono prisi­minimai (anonimiški), išleisti (1875). Apie Lietu­vą, jos religiją, istoriją, liaudies tradicijas parašė ir daugiau veikalų lenkų ir prancūzų kalbomis.

Parengta pagal knygoje „Žemaičių Kunigaikštystė bajorų Gadonų raštuose (spaudai parengė Adomas Butrimas) paskelbtą informaciją

Smush Image Compression and Optimization