Vengalis  Bonifacas

Bonifacas Vengalis – fizikas, gamtos mokslų daktaras (1980 m. VU),  docentas (2000 m. VGTU), pedagogas, Vilniaus žemaičių kultūros draugijos narys, fotografas.  Jis gimė 1951 m. Plungėje. Mokėsi Plungės I vidurinėje mokykloje. 1973 m. su pagyrimu baigęs studijas Vilniaus valstybinio universiteto (VU) Fizikos fakultete,  buvo paskirtas dirbti mokslinį-tiriamąjį darbą Vilniaus Puslaidininkių fizikos institute (PFI). 1976–1979 m. buvo išsiųstas į tikslinę aspiratūrą Leningrado Jofės vardo Fizikos-technikos institute. 1980 m. apgynęs fizikos-matematikos kandidatinę (dabar gamtos mokslų daktaro) disertaciją tema „Daugiafazė legiruotų puslaidininkių būsena“, tęsė mokslinį-tiriamąjį darbą Vilniuje – PFI, o 2010–2019 m. – Fizinių ir technologijos mokslų centre (FTMC), kuris buvo įkurtas 2010 m. sujungus 4 mokslinio tyrimo institutus. 1991–1992 m. kvalifikaciją kėlė mokslinėje stažuotėje  Stokholmo Karališkajame technologijos instituto Medžiagų mokslo departamente, 2003 m. – Dublino Švč. Trejybės kolegijoje. 

Pareigos. Dirbdamas mokslinį darbą, ėjo įvairias vadovaujančias pareigas: 1994–2012 m. buvo Aukštatemperatūrio superlaidumo laboratorijos vadovas,   2006–2010 m. – PFI direktoriaus pavaduotojas,  (2013–2019 m – FTMC Plonųjų sluoksnių fizikos ir technologijos laboratorijos vadovas, 1996–2016 m. ėjo antraeiles docento pareigos Vilniaus Gedimino technikos universitete (VGTU).

Mokslinė veikla: Tyrinėjo naujas medžiagas, reikalingas naujiems elektronikos prietaisams gaminti, plėtojo jų plonųjų sluoksnių bei darinių technologijas. B. Vengaliui vadovaujant Lietuvoje buvo pradėti aukštatemperatūrių superlaidininkų bei feromagnetinių mangano oksidų tyrimai.

Yra paskelbęs daugiau negu 150 mokslinių publikacijų Lietuvos ir kitų pasaulio šalių   referuojamuose moksliniuose žurnaluose.

Pedagoginė veikla. Yra parengęs ir skaitęs paskaitų kursus  „Medžiagų mokslas“, „Elektronikos medžiagos ir jų taikymai“, „Puslaidininkių ir jų darinių technologijos“, „Superlaidininkų fizika“, „Fizikinė medžiagotyra“, „Puslaidininkiai ir puslaidininkinių prietaisų technologijos“ PFI, VU, FTMC doktorantams, Kauno technologijos universiteto (KTU) bei VGTU magistrantams.

B. Vengaliui vadovaujant buvo apgintos 6 mokslų daktaro disertacijos. Yra parengęs mokymo metodikos darbą „Kristalografijos įvadas“ (Vilnius, 2000). Lietuvos Technikos ir Lietuvos Visuotinėje enciklopedijose yra išspausdinta 15 jo parengtų populiarių straipsnių.

Visuomeninė veikla. 1994–2010 m. buvo Puslaidininkių fizikos instituto mokslinės tarybos narys, 2002–2020 m – VU-PFI ir VU-FTMC jungtinių doktorantūros komisijų narys, 2002–2020 m. – Lietuvos Fizikos Žurnalo redkolegijos narys, šio taip pat eilės tarptautinių mokslinių žurnalų recenzentas. Yra ėjęs 1999 m. įsteigtos Lietuvos medžiagų tyrinėtojų asociacijos (Lt-MRS) viceprezidento pareigas. 1998–2006 m. buvo Lietuvos mokslininkų sąjungos sekretoriato narys. Yra ėjęs Lietuvos technikos ir Lietuvos visuotinės enciklopedijų eksperto bei konsultanto, Lietuvos valstybės mokslo ir studijų fondo eksperto pareigas. Nuo 2018 m. yra Vilniaus žemaičių kultūros draugijos sekretoriato narys.

Apdovanojimai. 2004 m. kartu su S. Balevičiumi apdovanotas Lietuvos mokslo premija už darbų ciklą „Sparčiųjų vyksmų tyrimas chalkogeniduose, superlaidžiuosiuose kupratuose ir manganituose“.

Pomėgiai. Turistinės kelionės pėsčiomis, baidarėmis, dviračiais, žvejyba, gamtos vaizdų, įvykių fotofiksacija, meninė fotografija.

Šeimos nariai. Žmona Gražina, dukra Eglė, sūnūs Rokas ir Ignas.

 

Nuotraukoje – Bonifacas Vengalis. Nuotrauka iš B. Vengalio asmeninio archyvo

Publikacija paskelbta įgyvendinant 2022 m. SRTRF remiamą projektą „El. žurnalas „Žemaičių žemė“

Smush Image Compression and Optimization