Urbonavičius Leonardas

Leonardas Urbonavičius – 1830–1831 m. sukili­mo kapitonas, savo kuopoje vadovavęs 157 Tel­šių apskrities kariams, dalyvavęs Palangos, Dar­bėnų, Pagramančio, Rietavo, Šiaulių kautynėse.

 

Parengta pagal knygoje „Žemaičių Kunigaikštystė bajorų Gadonų raštuose“ (spaudai parengė Adomas Butrimas) paskelbtą informaciją

Smush Image Compression and Optimization