Tuleikis Leonardas

Leonardas Tuleikis – dailininkas tapytojas, Lietuvos nusipelnęs meno veikėjas (1978 m.). Gimė 1939. 01. 25 Babrungėnuose (Plungės r.), mirė 2014 m. balandžio 20 d. Vilniuje. 1963 m. baigė Lietuvos dailės institutą. 1983–1984 m. šiame institute dėstė. Nuo 1963 m. dalyvauja parodose. 1971 m., 1974 m. ir 1984 m. Vilniuje, 1972 m. Bidgoščiuje (Lenkija) surengė
individualias parodas. Kūryboje sovietmečiu dominavo figūrinės (kaimo, darbo, istorinės tematikos) kompozicijos („Pirmieji kolūkiečiai“, 1966 m.; „Tėvų vaikystė“, 1968 m.; „Palanga 1941“, 1971 m.; „Melžėjos“, „Žuvusius atminkime“, abu 1973 m.; ciklas „Lietuvos kaimo keliais“, 1977 m.; „Gyvenimo metraštininkai“, 1980 m. ) ir peizažai („Vasaros vakaras“, 1973 m.; „Gluosniai pavasarį“, 1974 m.). Nutapė portretų (Stasio Budrio, 1972 m., Aloyzo Stasiulevičiaus, 1972–1973 m., Laimono Noreikos, 1973 m.), natiurmortų („Kaimo natiurmortas“, 1973 m.; „Rudeninis natiurmortas“, 1974 m. ), nuliejo akvarelių. Kai kuriuose L. Tuleikio  paveiksluose jungiami natiurmorto ir peizažo žanrai („Nida. Natiurmortas“, 1971 m.; „Vakaro žaros“, 1980 m.), naudojami alegoriniai įvaizdžiai („Poezijos skaitymas“, 1981 m. ). Kūriniai ekspresyvūs, dekoratyvūs, konstruktyvios kompozicinės sandaros, kontūrinio piešinio, pastoziški.
2004 m. Vilniuje, Radvilų rūmuose, surengta individuali L. Tuleikio kūrybos paroda.

2014 m. Taikomosios dailės muziejuje veikė retrospektyvinė Leonardo Tuleikio paroda „Tapybos atspindžiai“. Parodoje eksponuota 130 tapybos drobių, sukurtų 1968–2011 m. Šią ekspoziciją įrengė pats dailininkas.
L. Tuleikio kūrinių yra įsigiję daug Lietuvos ir užsienio šalių muziejų, kolekcininkų.

 

 

Smush Image Compression and Optimization