Subatis Brunonas

Menininkas. Gimė 1924 m. Besmerčių k., Čekiškės valsč., mirė 1993 m. Mokėsi Čekiškės pradžios mokykloje, Vilkijos progimnazijoje. 1923–1924 m. pabaigoje Vilkijos progimnazijoje buvo suorganizuota moksleivių rankdarbių ir piešinių paroda, kurioje pirmą kartą buvo eksponuojami jo darbai.
1931 m. Pernavoje vykusioje parodoje eksponavo apie 30 savo darbų.
1932 m. Ariogaloje vykusioje parodoje sulaukė viešo pripažinimo ir buvo apdovanotas diplomu.
1954 m. 12 jo paveikslų pateko į Kauno srities dailės parodą, 5 – į Vilnių, 3 – į Maskvą.
Jo darbai paplitę po visą Lietuvą. Jų yra įsigiję M.K.Čiurlionio muziejus, „Saulutė”, Rumšiškių buities muziejus.

Panaudota literatūra:

  1. https://www.krsvbiblioteka.lt/lt/krastotyra/krastieciai/34-straipsniai/246

Smush Image Compression and Optimization