Smilgys Hubertas

Hubertas Smilgys – kultūros ir visuomenės veikėjas, Lietuvos kultūros fondo Valdybos pirmininkas, Šiaulių krašto kultūros fondo tarybos pirmininkas, knygų leidyklos „Saulės delta“ vyriausiasis redaktorius.

Gimė 1948 m. lapkričio 3 d. Telšių rajono Tryškių valsčiaus Leilėnų kaime. 1956–1959 m. mokėsi Tryškių vidurinėje (Telšių r.), 1959–1963 m. – Kubelių pradinėje ir Drąsučių aštuonmetėje (Šiaulių r.) mokyklose. 1965 m. baigė Auksučių (Šiaulių r.) aštuonmetę mokyklą. 1965–1967 m. mokėsi Šiauliuose ir Kuršėnuose, 1970–1974 m. – Vilniaus kultūros mokykloje. 1976–1980 m. studijavo Vilniaus universiteto Istorijos fakultete, 1982–1986 –
Lietuvos konservatorijoje.
1970 m. dirbo Paežerių, 1970–1978 m. – Bridų (Šiaulių r.) kultūros namų direktoriumi, 1978–1990 m. – Kelmės rajono Kultūros skyriaus vedėju. 1988–1990 m. buvo Lietuvos Sąjūdžio Kelmės rajono Seimelio pirmininkas. 1990–1991 m. dirbo Lietuvos kultūros fondo Šiaulių krašto įgaliotuoju referentu, nuo 1991 m. – šio fondo Šiaulių krašto tarybos pirmininku. 1992–2000 m. buvo Šiaulių miesto savivaldybės Kultūros skyriaus vedėjas.

Nuo 2000 m. – knygų leidyklos „Saulės delta“ vyr. redaktorius.

2003 m. išrinktas Lietuvos kultūros fondo Valdybos pirmininku.

Jis yra Omahos miesto (JAV) garbės pilietis.  

Parengė spaudai ir išleido knygas:

 • „Kelmės krašto kultūros panorama“ (1986 m.);
 • „Dešimtoji Meno renginių dekada“ (1987 m.);
 • „Tyra širdim į viltį“ (1988 m.);
 • „Vladas Pūtvis-Putvinskis: Neužmirštas tėvų žemėje“ (1989 m.);
 • „Vasario 16-oji – Lietuvos Nepriklausomybės diena“ (1989);
 • „Iš tėviškės rankų: Ventos, Dubysos ir Kražantės krašto kultūros istorijos fragmentai“ (1990);
 • „Šiauliai. Šiaurės Lietuva (lietuvių, anglų, rusų ir vokiečių kalba (1995 m.);
 • „Šiauliai. Šiaurės Lietuva“, fotoalbumas (1998 m.);
 • „Kryžių kalnas“, fotoalbumas (1999 m.);
 • „Terra Sauleorum. Šiauliai“, fotoalbumas (2004 m.)

 

Yra paskelbęs daugiau kaip 100 straipsnių, apie 400 dokumentinių bei meninių fotografijų įvairiuose leidiniuose.

Jis yra dviejų tradicinių Lietuvos renginių Kelmėje – Liaudies meno šventės ir Meno renginių dekados (nuo 1979 m.) – idėjos autorius ir režisierius. Yra ir daugelio kitų renginių (Dainų švenčių, literatūrinių susitikimų ir kt.) režisierius.
Nuo 1990 m. įgyvendinamos jos idėjos rengiant šventes Šiaulių mieste bei krašte: Karaliaus Mindaugo karūnavimo-Valstybės dienos Šiauliuose, Saulės mūšio metinių minėjimus, konferencijas bei sueigas Jauniūnuose, Joniškyje, Šiauliuose ir Vilniuje. Jo iniciatyva pradėti rengti tradiciniai Šiaulių krašto Tėvynainių (pasaulio kraštiečių) sambūriai, filosofo profesoriaus Stasio Šalkauskio, Lietuvos Karalienės Mortos premijų skyrimo ir laureatų inauguravimo iškilmės Vilniuje, Šiauliuose ir kitose istorinėse Lietuvos vietose.

Jis kartu su bendraminčiais Lietuvoje įkūrė Lietuvos kultūros fondo Šiaulių krašto skyrių ir knygų leidyklą „Saulės delta“.

Subūrė Krašto kultūros tarybą, kuri parėmė Šiaurės Lietuvos meno galerijos Frenkelių rūmuose Šiauliuose steigimo, Katalikiškojo kultūros centro kūrimo, Saulės mūšio tyrinėjimo ir įamžinimo, Šiaurės Lietuvos istorinių vietovių – Kryžių kalno, Kražių, Pašiaušės, Tytuvėnų, Žagarės bei kt. – paveldo išsaugojimo projektus, kultūros programas.  

Laisvalaikiu domisi kelionėmis, poilsiu gamtoje, fotografija.

Naudota literatūra:

 1. „Hubertas Smilgys“, Kuršėnų enciklopedija, Vilnius, 2005, p. 230–231.
 2. „Hubertas Smilgys“, Laisvoji enciklopedija: https://lt.wikipedia.org/wiki/Hubertas_Smilgys (žr. 2022-11-05).

 

Parengė Danguolė Želvytė

 

Tekstas paskelbtas 2022 m. įgyvendinat Spaudos, radijo ir televizijos remiamą projektą „Elektroninis žurnalas „Žemaičių žemė“


 

Smush Image Compression and Optimization