Šiukštaitė-Gadonienė Teklė

Teklė Šiukštaitė-Gadonienė (g. apie 1780 m.) – Vladimiro Gadono žmona. Ji iš Jono Pilsudskio paveldėjo Repšių ir Žemalės dvarus. Simonas Daukantas jai yra dedikavęs 1846 m. išleistą dainų rinkinį „Dajnes Ziamajtiū…“, kurio išleidimą ji parėmė.

Parengta pagal knygoje „Žemaičių Kunigaikštystė bajorų Gadonų raštuose“ (spaudai parengė Adomas Butrimas) paskelbtą informaciją

Smush Image Compression and Optimization