Šaulys Jurgis

   
   
Jurgis Šaulys (1897–1948) – valstybės ir politikos veikėjas, filosofas, Lietuvos nepriklausomybės akto (1918 m. vasario 16 d.) signataras, nepriklausomos Lietuvos diplomatas, pasiuntinys Vatikane, Vokietijoje, Lenkijoje, Šveicarijoje. Gimė 1897 m. gegužės 5 d. Stemplių kaime (tuometiniame Švėkšnos valsčiuje, dabartinės šilutės rajono savivaldybės teritorijoje). Mirė 1948 m. spalio 18 d. Šveicarijoje.
Mokėsi Palangos progimnazijoje, Žemaičių kunigų seminarijoje, Berno universitete. Buvo vienas iš Demokratų partijos kūrėjų Lietuvoje. Nuo 1918 m. daugiausiai dirbo kaip diplomatas – Vokietijoje, Šveicarijoje, Italijoje. 1923–1927 m. Klaipėdoje rūpinosi periodinės spaudos reikalais. 1927–1946 m. vėl
dirbo diplomatinį darbą – Vatikane, Vokietijoje, Lenkijoje, Šveicarijoje. Knygų apie Lietuvos istoriją kolekcionierius.

Smush Image Compression and Optimization