Šalkauskis Kazys

Kazys Šalkauskis (1885–1960) – teisininkas, profesorius, Lietuvos mokslų akademijos narys korespondentas (1942), teisės mokslų daktaras (1935), visuomenės veikėjas.

K. Šalkauskis gimė 1885 m. kovo 4 d. Ariogaloje (Raseinių r.) gydytojo Julijono Šalkauskio ir bajoraitės Barboros Goštautaitės-Šalkauskienės šeimoje. Mirė 1960 m. vasario 26 d. Vilniuje. Jo brolis buvo žymus Lietuvos filosofas, profesorius Stasys Šalkauskis (1886–1941).

Baigė Šiaulių gimnaziją, 1912 m. K. Šalkauskis baigė Maskvos universiteto Teisės fakultetą. 1912–1915 m. dirbo advokatu Samarkande (Uzbekija). Pirmojo pasaulinio karo metais (1915–1917 m) Sankt Peterburge įsijungė į Lietuvių draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti veiklą, buvo šios draugijos įgaliotinis Šiauliuose. Tuo laikotarpiu jis kartu su bendražygiais steigė maitinimo punktus, lankė lietuvių pabėgėlius visoje Šiaurės  Lietuvoje, taip pat ir Žemaitijoje, Rygoje, Mintaujoje, Daugpilyje, su Martynu Yču rūpinosi pabėgėlių šelpimu Sankt Peterburge. 1918–1920 m. ėjo Lietuvos prekybos ir pramonės ministerijos reikalų valdytojo ir viceministro pareigas. Buvo paskirtas Lietuvos vyriausybės komisaru perimti iš bermontininkų jų paliekamą teritoriją ir turtą. 1919–1960 m. vėl dirbo advokatu. 

1919–1960 m. dirbo advokatu. 1921–1922 m. Kaune dėstė Aukštuosiuose kursuose. 1922–1936 m. dirbo Lietuvos universitete (nuo 1930 m. Vytauto Didžiojo universitetas) teisės dėstytoju, 1936 m. čia jam suteiktas profesoriaus vardas. 1940–1950 m. buvo Vilniaus universiteto profesorius, 1944–1945 m. papildomai dirbo ir Lietuvos  mokslų akademijos Reikalų valdybos juriskonsultu. 1933–1940 m. ėjo žurnalo „Teisė“ redaktoriaus pareigas.

Jis yra daugelio mokslo darbų teisės klausimais autorius. 1935 m. sudarė įstatymų rinkinį „Lietuvos novelos“.

 

Naudota literatūra:

  1. „Kazys Šalkauskis“, Visuotinė lietuvių enciklopedija: https://www.vle.lt/straipsnis/kazys-salkauskis/ (žr. 2022-02-04).

Publikacija parengta įgyvendinant 2022 m. Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo remiamą projektą „Elektroninis žurnalas „Žemaičių žemė“


 

 

Smush Image Compression and Optimization