Šalkauskis Algirdas

Algirdas Šalkauskis (1903–1979) – inžinierius, architektas, iš Joniškio kilusio gydytojo Julijono Šalkauskio (1849–1933) sūnus.
Gimė 1903 m. spalio 7 d. Šiauliuose. 1921 m. baigė Šiaulių gimnaziją. Vėliau studijavo architektūrą Vokietijos Drezdeno miesto Saksonijos aukštojoje technikos mokykloje (ją baigė 1927 m.). Grįžęs į Lietuvą dirbo Lietuvos geležinkelių valdyboje, Karo butų valdyboje, iki 1940 m. – Vidaus reikalų ministerijos Statybos ir sauskelių valdyboje, Komunalinio ūkio komisariato Statybos skyriuje, o vokiečių okupacijos metais – Statybos valdyboje.
1938 m. parengė Kauno Šančių Švč. Jėzaus Širdies bažnyčios projektą. Jis yra ir Kauno Vaikų lopšelio klinikos, Karo ligoninės virtuvės, skalbyklos, administracinio pastato, Kalvarijos psichiatrinės ligoninės pastato, iškilusio virš buvusių kareivinių griuvėsių, Pajuostės kareivinių projektų autorius. A. Šalkauskis projektavo 1939 m. Lietuvos paviljono Pasaulinėje parodoje Niujorke įrangą. Gyvendamas Lietuvoje vienas ir kartu su kitais kolegomis parengė 17 Lietuvos miestų ir miestelių, tarp jų Birštono, Kulautuvos ir kt., Šventosios uosto planus.
Kaune yra suprojektavęs ir privačių namų: 1929m. kartu su Vladu Švipu parengė Vladimiro Šilkarskio namo Perkūno alėjoje, 1933 m. – Kazimiero Jokanto namo E. Ožeškienės gatvėje Nr. 20 (buv. Nr. 16) projektą.
1944 m. artėjant frontui pasitraukė iš Lietuvos. 1948 m. įsikūrė Kanadoje. Ontario provincijoje dirbo elektrinių įstaigoje brėžinių kontrolieriumi.
A. Šalkauskis mirė 1979 m. liepos 3 d. Toronte (Kanada).

Naudota literatūra:
1. „Algirdas Šalkauskis“, Vikipedija. Laisvoji enciklopedija: https://lt.wikipedia.org/wiki/Algirdas_%C5%A0alkauskis.

Smush Image Compression and Optimization