Rumbaudas Valimantaitis

Rumbaudas Valimantaitis (Rumbold Walimuntowicz). J. Wolf’as nurodo, kad 1411 metais jis buvo Žemaitijos seniūnas. Kituose šaltiniuose randame duomenų, kad Rumbaudas Žemaitijos seniūnu buvo 1386–1413 metais.

Smush Image Compression and Optimization