Razma Liudvikas Saulius

Ekonomistas, Lietuvių politikas, 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Nepriklausomybės Valstybės Atkūrimo Akto signataras. Gimė 1938 m. vasario 7 d. Plateliuose, mirė 2019 m. gegužės 19 d. Vilniuje. 1960 m. baigė Vilniaus universitetą. 
1960–1963 m. buvo Vilniaus Valstybinio universiteto aspirantu, dėstytoju.
1963–1972 m. dėstė Vilniaus pedagoginiame institute.
1966–1972 m. buvo SSKP narys.
1967 m. apgynė ekonomikos mokslų kandidato disertaciją.
1972 m. tapo Vilniaus pedagoginio instituto docentu. Tais pačiais metais dėl disidentinės veiklos iš instituto pašalintas.
1972–1989 m. dirbo ūkio valdymo tobulinimo organizacijose, Liaudies ūkio vadovaujančiųjų darbuotojų ir specialistų kvalifikacijos kėlimo institute.
1988 m. įsitraukė į Sąjūdžio veiklą.
1989 m. buvo Lietuvos komunistų partijos XX suvažiavimo delegatas, savarankiškosios Lietuvos komunistų partijos centro komiteto narys, SSKP narys.
1989–1993 m. – Vilniaus pedagoginio universiteto rektorius.
1990–1992 m. išrinktas Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo deputatu.
1994–1995 m. buvo Lietuvos komercinių bankų asociacijos valdybos pirmininkas.
1996–2001 m. dėstė Lietuvos karo akademijoje.
2000 m. jam įteiktas Lietuvos nepriklausomybės medalis.
2004–2008 m. buvo Lietuvos ekonomistų asociacijos prezidentas.

Panaudota literatūra:

  1. https://www.lrs.lt/datos/kovo11/signatarai/www_lrs.signataras-p_asm_id=162.htm
  2. https://svietimas.vdu.lt/in-memoriam-signataras-vpu-rektorius-liudvikas-saulius-razma/
  3. https://www.vle.lt/Straipsnis/Liudvikas-Saulius-Razma-78667
  4. http://alkas.lt/2019/05/23/mire-lietuvos-nepriklausomybes-akto-signataras-liudvikas-saulius-razma/

Smush Image Compression and Optimization