Pilsudskis Jonas

Jonas Pilsudskis gimė1796 m. Pilsūduose, mirė 1839 m. Nan­si. Jis buvo senos žemaičių giminės (iš Giniotų, Ginei­čių XIII–XIV a.) atstovas. Į 1830–1831 m. sukilimą įstojo 1831 m. kovo 21 d., būdamas Telšių apskrities bajorų mar­šalka. Pasitraukė į Prūsiją, turėjo karinį poru- čiko laipsnį. 1832 m. atvyko į Prancūziją, gyveno Buržė, vėliau buvo išsiųstas į Nansi koloniją.

 

Parengta pagal knygoje „Žemaičių Kunigaikštystė bajorų Gadonų raštuose“ (spaudai parengė Adomas Butrimas) paskelbtą informaciją

Smush Image Compression and Optimization