Petkūnas (Petkevičius) Jurgis

Jurgis Petkūnas-Petkevičius – Žemaičių vyskupas nuo 1567 m. lapkričio 14 d. iki savo mirties (1574 m. birželio mėn., Varniai). Palaidotas Varnių katedros rūsyje.

Gimė apie 1530 m. Eišiškių srityje. Mokslus baigė Paduvoje ir Italijoje. Yra žinių, kad jis buvo karaliaus gydytojas. Atvykus J. Petkevičiui į Žemaitiją, kraštas jau buvo apimtas protestantizmo. Kaip yra rašęs M. Valančius, J. Petkevičius ne itin daug dėmesio skyrė tam, kad žemaičiai vėl sugrįžtų prie katalikų tikėjimo. Jis rūpinosi ir kunigų ruošimu, finansavo jų ruošimą Žemaičių vyskupystei Vilniuje. Jis pirmasis Žemaičiuose ėmėsi įgyvendinti Tridento visuotinio bažnyčios susirinkimo (1545–1563 m.) nutarimus. Dalyvavo valstybės gyvenimo reikaluose. Varnių katedrai paliko Vakarų Europos dailininkų tapytų religinių paveikslų, bažnytinių indų, (testamentu) užrašė (tam tikrą pinigų)  sumą.


Nuotraukoje – Žemaičių Krikšto 600 m. jubiliejaus medalis. Autorė – Laima Kėrienė

Smush Image Compression and Optimization