Mukaitė, Sungailienė Loreta

Loreta Mukaitė-Sungailienė gimė  1977 m. rugsėjo 10 d. Skuode. Etnomuzikologė, folkloro dainininkė, respublikinio „Dainų dainelės” konkurso (1994 m.) laureatė. folkloro kolektyvų „Virvytė”, „Šaltinis” vadovė, televizijos laidų „Duokim garo!“, „Kulinarinė kelionės“, „Gero ūpo!“, „Folkšokas“ , renginių vedėja, humanitarinių mokslų daktarė, Lietuvos nacionalinio kultūros centro Nematerialiojo kultūros paveldo specialistė, Akademinio žemaičių jaunimo korporacijos „Samogitia“ vadovė, daugelio straipsnio etnomuzikologijos klausimais autorė, tradicinės muzikos kompaktinių  plokštelių sudarytoja. Gyvena Vilniuje.

Smush Image Compression and Optimization