Monkevičius Algirdas

Algirdas Monkevičius – buvęs švietimo, mokslo ir sporto ministras, taip pat ir Mykolo Riomerio universiteto rektorius, pedagogas, politinis ir visuomenės veikėjas, knygų autorius. Mokslinės veiklos sritys: gerovės sociologija, švietimo politika ir vadyba.

Gimė 1956 m. kovo 29 d. Rietave. 1974 m. baigė Rietavo vidurinę mokyklą, 1979 m. –  Šiaulių pedagoginio instituto Fizikos ir matematikos fakultetą, kur įgijo matematikos ir fizikos mokytojo specialybę. Nuo 1988 m. iki 1991 m. studijavo Maskvos visuomenės mokslų akademijos Sociologinių tyrimų centro aspirantūroje. 1991 m. apgynė sociologijos mokslų kandidato (vėliau nostrifikuota į socialinių mokslų daktaro) disertaciją tema „Asmenybės sąmonės schematizmai: teorinė analizė ir operacionalizacija“. 1995 m. jam suteikta antroji vadybos kategorija ir švietimo vadybos eksperto kvalifikacija. 1996–1999 m. Šiaulių universiteto Fizikos ir matematikos fakultete neakivaizdiniu būdu studijavo informatiką ir įgijo informatikos mokytojo specialybę.

1979–1981 m. buvo Akmenės rajono Naujosios Akmenės vakarinės vidurinės mokyklos, 1981–1983 m. Naujosios Akmenės 3-iosios vidurinės mokyklos mokytojas, 1983–1985 m. – Akmenės rajono Švietimo skyriaus inspektorius, 1985–1988 m. – Lietuvos komunistų partijos Akmenės rajono komiteto Propagandos ir agitacijos skyriaus vedėjo pavaduotojas, politinio švietimo kabineto vedėjas, 1991–1997 m. – Akmenės rajono Papilės Simono Daukanto vidurinės mokyklos direktorius, 1997–2000 m. – Akmenės rajono savivaldybės Švietimo skyriaus vedėjas, 1998 m. – Šiaulių universiteto (dabar Vilniaus universiteto Šiaulių akademija) rektoriaus padėjėjas, atsakingas už Socialinių mokslų fakulteto įkūrimą, nuo 1998 iki 2000 m. – Šiaulių universiteto Socialinių mokslų fakulteto prodekanas, 1999–2000 m. – šio fakulteto Vadybos katedros vedėjas, 2000 m. – Šiaulių universiteto Socialinių mokslų fakulteto dekanas. 2000–2008 m. buvo Lietuvos Respublikos Seimo narys. 2000–2004 m. dirbo Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros bei Informacinės visuomenės plėtros komitetuose, 2004–2006 m. buvo Etikos ir procedūrų komisijos pirmininkas.

2000–2004 m., 2008 m. birželio – gruodžio mėn. ir nuo 2019–2010 m. buvo Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministras, 2010–2015 m. – Mykolo Riomerio universiteto Politikos ir vadybos fakulteto dekanas, 2015–2019 m. – šio universiteto rektorius.

Yra buvęs SSKP narys. Nuo 2000 m. buvo Naujosios sąjungos (socialliberalų) narys, 1997–2000 m. ir 2000–2003 m. – Akmenės rajono savivaldybės tarybos narys Lietuvių tautininkų sąjungos sąraše.

1993–1997 m. ėjo Akmenės rajono mokyklų vadovų asociacijos pirmininko pareigas, 1995–2000 m. buvo Šiaulių apskrities švietimo tarybos narys, 1999–2000 m. Šiaulių verslo inkubatoriaus tarybos narys, Bendrojo ugdymo tarybos prie Švietimo ir mokslo ministerijos narys. Yra Lietuvos kompiuterininkų sąjungos, Akmenės „Rotary“ klubo narys. 2013–2016 m. buvo Švietimo ir mokslo ministerijos kolegijos narys.

Paskelbė daugiau kaip 20 mokslinių straipsnių, 3 mokslo studijų dalis švietimo politikos, gyvenimo darbe kokybės, laimės sociologijos tematika. Yra perskaitęs keliasdešimt  pranešimų šalies ir tarptautinėse konferencijose UNESCO Paryžiuje, Pasaulio lietuvių bendruomenės kongresuose Čikagoje (JAV), SOCIN, „Whither our Economies“ Vilniuje ir kt. Dalyvavo moksliniuose projektuose: „Enhancing University Autonomy in Moldova – EuniAM“ (2012–2015, TEMPUS; koord. Alborgo u-tas, Danija) ir „Lietuvos gyventojų gyvenimo kokybės matavimo rodiklių sistemos ir vertinimo modelio sukūrimas“ (2013–2015, finansuota ESF pagal visuotinės dotacijos priemonę).

2004 m. apdovanotas Estijos Marijos Žemės Kryžiaus II laipsnio ordinu už nuopelnus plėtojant Lietuvos ir Estijos bendradarbiavimą švietimo srityje, 2009 m. – Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos nominacija „Metų politikas labiausiai nusipelnęs jaunimui“, 2016 m. – Korėjos Respublikos ambasados Lietuvoje padėkos ženklu „Už indėlį vystant Korėjos Respublikos ir Lietuvos bendradarbiavimą“. 2017 m. jam suteiktas Jaroslavo Išmintingojo nacionalinio teisės universiteto (Ukraina) garbės daktaro vardas.

Jis kartu su kolegomis parašė knygą „ Profilinis mokymas“ (2001) ir mokslo studiją „Gyvenimo kokybės matavimo rodiklių sistema ir vertinimo modelis“  (2015).

 

Naudota literatūra:

  1. „Algirdas Monkevičius“, Visuotinė lietuvių enciklopedija: https://www.vle.lt/straipsnis/algirdas-monkevicius/.
  2. „Algirdas Monkevičius“, Kas yra kas Lietuvoje 2019.

Smush Image Compression and Optimization