Liaubonaitė Marija

Marija Liaubonaitė – Telšių „Kanklių“ draugijos teatro, vėliau – Telšių ir Žemaičių teatrų aktorė. Ji buvo ištremta į Sibirą. Kai ji sugrįžo iš tremties, apsistojo Telšiuose pas Feliksą Milevičių. Grįžo į Telšius stipriai sirgdama, sunkiai vaikščiodama, nes Sibire buvo peršaldžiusi kojų ir rankų sąnarius. Kiek sustiprėjusi, įsijungė į Telšių kultūros namuose susibūrusio scenos mėgėjų kolektyvą, dalyvavo statant Žemaitės „Klampynę“ ir daugelį kitų  spektaklių.

Palaidota Telšių kapinėse. 

Telšių Žemaitės dramos teatro spektakliai, kuriuose vaidino Marija Liaubionaitė:

„Nervai” (1942); „Klasta ir meilė” (1942); „Naujieji žmonės” (1943); „Atžalynas” (1943, 1945);  „Brandos atestatas” (1944); „Pūkio pinigai” (1944); „Svetimos plunksnos” (1944);  „Trys mylimos” (1945); „Sniego karalaitė“ (1945); „Kurmelis” (1945); „Taip ir bus” (1946); Vedybos” (1947); „Klampynė” (1959); „Šykštuolis” (1959); „Tu pirmoji ir  vienintelė”(1960); „Sniego karalienė” (1961); „Barba” (1962); „Naregys” (1964).

Parengė Danutė Mukienė (Ramonaitė)

Smush Image Compression and Optimization