Laurutis Vincas

Vincas Laurutis (g. 1946 m.) – pedagogas, visuomenės veikėjas, profesorius, biomedicinos inžinierius, elektronikas, technikos mokslų, elektronikos ir elektrotechnikos mokslų krypties habilituotas mokslų daktaras (1996). Habilitacinio darbo tema – „Žmogaus žiūros linijos orientavimo sistema“. Svarbiausios jo mokslinių tyrimų sritys – valdymas ir informatikos technologija, elektronika, biomedicininė inžinerija.
V. Laurutis gimė 1946 m. lapkričio 27 d. Šiauliuose.

1953–1964 m. mokėsi Šiaulių J. Janonio vidurinėje mokykloje.
1964–1969 m. studijavo Kauno politechnikos instituto (nuo 1990 m. Kauno technologijos universitetas) Radioelektronikos fakultete, kur apgynė  elektroinžinieriaus diplomą.

1969–1980 m. Kauno politechnikos instituto Šiaulių vakarinio fakulteto Radiotechnikos
ir elektrotechnikos katedros bendradarbis. 1975 m. paskirtas Kauno politechnikos instituto biudžetinių ir ūkiskaitinių mokslinių tiriamųjų darbų atsakinguoju vykdytoju bei vadovu.1980–1985 m. dėstė Kauno politechnikos instituto Šiaulių vakariniame fakultete. 1980–1997 m. dirbo Kauno politechnikos institute (nuo 1990 m. Kauno technologijos universitetas). 1980–1997 m. –  Kauno politechnikos instituto Šiaulių vakarinio fakulteto Radiotechnikos ir elektrotechnikos katedros docentas, 1985–1995 m. buvo šios katedros vedėjas, 1992–1997 m. Kauno technologijos universiteto Šiaulių fakulteto dekanas. 1997 m. išrinktas pirmuoju Šiaulių universiteto rektoriumi.

1997–2007 m. Šiaulių universiteto rektorius. Nuo 1998 m. papildomai dar dirbo Šiaulių universiteto Biomedicininės inžinerijos mokslo centro direktoriumi.

2001 m. išrinktas Šiaulių universiteto Senato pirmininku.

1984, 1990 m. stažavosi Jungtinių Amerikos Valstijų J. Hopkinso universitete.

Yra parašęs ir paskelbęs daugiau kaip 120 mokslinių straipsnių.

Yra daugiau kaip 15 išradimų autorius ir bendraautoris.

2012 m. išleista jo parašyta mokomoji knyga „Biomedicininė kibernetika“.
Kartu su kitais autoriais yra  parengęs monografiją „Aukštųjų mokyklų administratorių geros patirties vadovas“. 

1989 m. prof. V. Lauručiui kartu su bendraautoriais už darbą „Nauji žmogaus ir mašinos informacinės sąveikos būdai ir priemonės“ buvo paskirta Lietuvos valstybinė premija mokslo ir technikos srityje.

V. Laurutis aktyviai dalyvauja Lietuvos ir Šiaulių miesto visuomeniniame ir politiniame gyvenime. Jis keletą  kartų buvo renkamas Šiaulių miesto tarybos, valdybos nariu, Švietimo ir kultūros komiteto pirmininku.

1993 m. tapo Lietuvos centro sąjungos nariu, Šiaulių skyriaus pirmininku. Nuo 2003 m. – Lietuvos liberalų ir centro sąjungos narys, 2003–2004 m. LiCS Šiaulių skyriaus pirmininkas. 1995–1997 m. 1997–2000 m., 2000–2003 m., 2003–2007 m. buvo Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys.

Naudota literatūra:

  1. „Vincas Laurutis“, Visuotinė lietuvių enciklopedija: https://www.vle.lt/straipsnis/vincas-laurutis/ (žr. 2022-11-06).
  2. „Vincas Laurutis“, Vikipedija. Laisvoji enciklopedija: https://lt.wikipedia.org/wiki/Vincas_Laurutis (žr. 2022-11-06).

 

Parengė Danutė Mukienė

 

Publikacija paskelbta įgyvendinant 2022 m. Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo įgyvendinamą projektą „El. žurnalas „Žemaičių žemė“


 

 

 

Smush Image Compression and Optimization