Laurinčiukas Albertas

Albertas Laurinčiukas (1928–2012) – rašytojas (prozininkas, dramaturgas), vertėjas, publicistas, visuomenės, kultūros ir politinis veikėjas. Jis gimė 1928 m. sausio 1 d. Šiauliuose. Baigė Šiaulių mokytojų instituto Fizikos-matematikos fakultetą, 1959 m. Vilniaus universitete – žurnalistikos studijas. 1949–1953 m. dirbo mokytoju Šiauliuose ir tuo pat metu buvo laikraščio „Komjaunimo tiesa“ korespondentas Šiaulių srityje. 1953–1954 m. ėjo atsakingas pareigas laikraščio „Tarybinis mokytojas“, 1954–1959 m. – laikraščio „Komjaunimo tiesa“ redakcijoje. 1959–1963 ir 1968–1970 m. buvo laikraščių „Selskaja žizn“, „Moscow news“, „Tiesa“ korespondentas JAV, akredituotas prie Jungtinių Tautų Organizacijos. 1963–1968 m. dirbo LKP CK Propagandos skyriuje, 1971 m. išrinktas į LKP CK ir LTSR AT deputatu. 1971–1988 m. ėjo laikraščio „Tiesa“ redaktoriaus, 1971–1975 m. – Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmininko pavaduotojo, 1975–1988 m. – Žurnalistų sąjungos valdybos pirmininko ir Sovietų sąjungos Žurnalistų sąjungos valdybos sekretoriaus pareigas.

Rašė apsakymus, kelionių apybraižas, pjeses, scenarijus kino ir televizijos filmams, publicistinius straipsnius. Jo knygos pradėtos spausdinti 1957 metais. Iš viso jų iki 2009 m. išleista 28. Išspausdintos ir pastatytos penkios A. Laurinčiuko pjesės. Jis yra parašęs  scenarijus televizijos filmams „Linksmasis amerikietis“ (1972 m.), „Birmos keliai ir kryžkelės“ (1974 m.), „Džiunglių spalvos“, scenarijus kino filmui „Medaus mėnuo Amerikoje“ (1982 m.).

A.Laurinčiukas apdovanotas Juliaus Fučiko medaliu, V. Kapsuko premija už knygą „Trečioji dolerio pusė“, A. Tolstojaus premija už publicistikos knygas „Varinė saulė“ ir „Juodasis kraujas“, V. Varovskio premija už publicistikos knygas „Taifūno rūstybė“ ir „Baimės vartai“, o 2000 m. – V. Tamulaičio III premija. 1975 m. jam buvo suteiktas Lietuvos nusipelniusio žurnalisto vardas.

A. Laurinčiukas mirė 2012 m. sausio 8 d. Vilniuje. Palaidotas Vilniaus Kairėnų kapinėse.

Publikacija paskelbta įgyvendinant 2023 m. Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo remiamą projektą „El. žurnalas „Žemaičių žemė“ 2023: Žemaičiai Vilniuje“


 

 

 

 

Smush Image Compression and Optimization