Krištopaitis Antanas

Antanas Krištopaitis – dailininkas tapytojas, kraštotyrininkas, scenografas, kolekcionierius, etnografas, Šiaulių miesto garbės pilietis, Pelikso  Bugailiškio premijos laureatas. Gimė 1921 m. gegužės 21 d. Valdomų kaime (Gruzdžių sen., Šiaulių r., mirė  2011 m. gegužės 6 d. Šiauliuose, palaidotas Gruzdžių kapinėse).
Mokėsi Valdomų pradinėje mokykloje, Šiaulių berniukų gimnazijoje. 1940 m. buvo areštuotas, 1942 m. nuteistas 10 metų kalėti. Kalėjimuose ir lageriuose (Urale ir Sibire) praleido 17 metų. Tremtyje Antanas Krištopaitis dirbo lagerio dailininku, vėliau – Ulan Udės operos ir baleto teatro dailininku. Čia jis sukūrė scenografiją 14 operų ir baletų. 1958 m. A. Krištopaitis grįžo į Lietuvą, įsikūrė Šiauliuose.
1958–1982 m. dirbo Šiaulių dramos teatro vyresniuoju dailininku
dekoratoriumi, dekoracijų cecho vedėju. Jis Šiaulių dramos teatre dekoravo daugiau negu 120 spektaklių.
Neužmiršo ir kitų savo pomėgių: piešė, tapė, liejo akvareles, fiksavo liaudies architektūros paveldą – nuliejo ir nupiešė apie 600 bažnyčių, apie 200 malūnų, daug istorijos ir gamtos paminklų (piliakalnių, paminklinių medžių, jubiliejinių, memorialinių paminklų) ir kitų vaizdų. Sukūrė didelę autoportretų seriją, kuri, kaip unikali ekspozicija, 1996 m. įrašyta į Lietuvos rekordų knygą.
A.Krištopaitis aktyviai dalyvavo parodose. Jo kūrinių yra įsigiję Telšių, Plungės, Kretingos muziejai, kai kurie kiti muziejai. Daugiausiai – 645 paveikslų – saugoma Šiaulių „Aušros“ muziejuje.
Už aktyvų dalyvavimą Šiaulių miesto kultūriniame gyvenime, kraštotyros darbe, istorinio, architektūrinio paveldo fiksavimą Antanui Krištopaičiui 1997 m. įtektas Mikelio prizas, 2001 m. – Pelikso Bugailiškio premija. 2003-09-11 Šiaulių miesto tarybos sprendimu Nr. T–847. Antanui Krištopaičiui suteiktas Šiaulių miesto Garbės piliečio vardas.

Literatūra:
1. Interneto prieiga http://www.siauliai.lt/siauliai/miestas/garbes_pilieciai.php#grazbyle

 

Smush Image Compression and Optimization