Kenstavičius Jonas Petras

Jonas Petras Kenstavičius (1927–2008) – miškininkas, mokslininkas, habilituotas biomedicinos, žemės ūkio mokslų daktaras, visuomenės veikėjas, knygų autorius. Pagrindinės mokslinių tyrimų sritys: miškų inventorizavimas, tvarkymas ir naudojimas.

Gimė 1927 m. kovo 10 d. Tauragės apskrities Batakių valsčiaus Liaudginų kaime. Mirė  2008 m. balandžio 27 d. 1952 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją.  Po studijų, 1952–1959 m., dirbo miškotvarkos įmonėje „Miško projektas“. Vėliau gilino žinias Maskvos miško technikos institute, kurį baigė 1963 metais. Tais pačiais metais sukūrė medynų inventorizavimo, 1965 m. – miškų tvarkymo dirvožemių tipologiniu pagrindu metodą. 

Studijavo aspirantūroje. 1964 m. Lietuvos žemės ūkio akademijoje apgynė disertaciją tema „Dalinės matuojamosios-perskaičiuojamosios taksacijos pritaikymas tvarkant LTSR miškus sklypiniu metodu“, jam buvo suteiktas žemės ūkio mokslų kandidato laipsnis.

1981 m. išrado medynų apskaitos prietaisą.

1988 m. Maskvos miškų technikos institute apgynė disertaciją tema „Lietuvos TSR miškų tvarkymo dirvožeminiu-tipologiniu pagrindu teorija ir praktika“. Tada jam buvo suteiktas žemės ūkio mokslų daktaro laipsnis.

1963–1994 m.dirbo Miškų institute. Čia jis 1970–1994 m. ėjo Miškotvarkos ir miško taksacijos skyriaus vedėjo pareigas. 1957–1959 m. ir 1994–1997 m. dėstė Lietuvos žemės ūkio akademijoje  (nuo 1996 m. – Lietuvos žemės ūkio universitetas). Čia jam 1996 m. suteiktas profesoriaus vardas.

Paskelbė apie 250 mokslinių straipsnių.

Aktyviai dalyvavo visuomeninėje veiklosje. 1972–1990 m. jis buvco Lietuvos miškininkų draugijos pirmininkas.

1978 m. jam suteiktas LTSR nusipelniusio miškininko vardas. 1985 m. jis kartu su kitais kolegomis apdovanotas LSSR valstybine premija.

 

Išleistos J. P. Kenstavičiaus knygos:

 1. Практический метод определения текущего прироста насаждений. (1969);
 2. Pagrindinio miško naudojimo normos nustatymas, tvarkant miškus augimviečių pagrindu(1982, rusų kalba), 
 3. Miško taksuotojo žinynas (kartu su kitais, 1983);
 4. Lietuvos TSR miškų tvarkymo augimviečių pagrindų rezultatai ir metodinės rekomendacijos jam tobulinti (1984);
 5. Miškų resursai, jų paruošos, poreikiai ir būklės gerinimo problemos: analitinė apžvalga(1989);
 6. Forest and forest products country profile: Lithuania (kartu su kitais, 1994);
 7. Ekologiniai miškų teritorinio išdėstymo pagrindai (kartu su kitais, 1995);
 8. Lietuvos ąžuolynai: išsaugojimo ir atkūrimo perspektyvos (kartu su kitais, 1997), 
 9. Lietuvos miškininkystė: raida ir perspektyvos (kartu su kitais, 1997).

 

 

Naudota literatūra:

 1. Visuotinė lietuvių enciklopedija: https://www.vle.lt/straipsnis/jonas-petras-kenstavicius/
 2. Laisvoji enciklopedija: https://lt.wikipedia.org/wiki/Jonas_Petras_Kenstavi%C4%8Dius

 

 

Parengė Danutė Mukienė

 

 

Publikacija paskelbta įgyvendinant 2023 m. Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo remiamą projektą „El. žurnalas „Žemaičių žemė“ 2022: Žemaičiai Vilniuje


 

Smush Image Compression and Optimization