Katkus Juozapas Algirdas

Juozapas Algirdas Katkus – Lietuvos valstybės ir politikos veikėjas, inžinierius, mokslininkas (technikos mokslų daktaras, 1972), tremtinys. Gimė 1936-06-15 Kretingoje, mirė 2011 m. lapkričio 12 d. Vilniuje.
J. A. Katkus augo daugiavaikėje valstiečių šeimoje 1949 m. kovo 25 d. ištremtas į Irkutsko rajoną (Irkutsko sritis, Rusija), vėliau perkeltas į Krasnojarsko kraštą. Tremtyje dirbo miško darbininku,  vairuotoju. 1957 m. grįžo į Lietuvą, įsidarbino Kretingos rajono švietimo skyriaus vairuotoju-kroviku, mokėsi vakarinėje mokykloje. Baigęs 9 klases, 1960 m. Vilniuje eksternu išlaikė abitūros egzaminus ir įstojo į Kauno politechnikos institutą. Jį baigęs, 1964 metais dirbo asistentu šio instituto Mašinų gamybos fakultete, mokėsi aspirantūroje, apsigynė technikos mokslų kandidatinę disertaciją. Iki 1992 metų dirbo Kauno technologijos universitete asistentu, vyriausiuoju dėstytoju, docentu. Čia jam 1976 m. suteiktas docento laipsnis. Prasidėjus Atgimimui, įsijungė į Lietuvos Sąjūdžio veiklą, Mašinų fakultete įkūrė Sąjūdžio grupę, buvo
išrinktas Kauno technologijos universiteto Sąjūdžio tarybos pirmininku, Kauno miesto sąjūdžio tarybos pirmininku. Ėjo Tėvynės atgimimo partijos vicepirmininko pareigas, buvo Kauno technologijos universiteto senato narys. 
Pagrindinė jo mokslinių tyrimų sritis  – medžiagų atsparumas.

1992–1993 m. buvo Sąjūdžio Seimo tarybos pirmininkas. Jis – vienas iš Tėvynės sąjungos (Lietuvos konservatorių) partijos kūrėjų, jos narys nuo 1993 metų.1992–1996 m. ir 1996–2000 m.  buvo Lietuvos Respublikos Seimo narys. 1996–2000 m. ėjo Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininko ir seimūnų sueigos nario pareigas, 1997–2000 m. buvo  Seimo delegacijos Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos jungtiniame parlamentiniame komiteto pavaduotojas, 1999–2000 m. – Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas ir NATO reikalų komisijos narys.
Nuo 2000 dirbo privačioje įmonėje. Jis yra daugiau kaip 20 mokslinių išradimų ir 50 mokslinių publikacijų autorius.

Literatūra:

  1. Lietuvos Respublikos Seimo interneto svetainė  (prieiga internete – http://www3.lrs.lt/seimu_istorija/w3_lrs.seimo_narys-p_asm_id=116&p_int_tv_id=784&p_kalb_id=1&p_kade_id=3.htm).
  2.  „ Juozapas Algirdas Katkus“, Visuotinė lietuvių enciklopedija, t. 9, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2006.

Smush Image Compression and Optimization