Katilienė Elena

Elena Katilienė – pedagogė. Gimė 1929-03-02 Kėdainių apskrities Baisogalos valsčiaus Vaba­lių kaime.
Mirė 1999-02-03. Baigė Šeduvos vidurinę mokyklą. 1949 m. įstojo į Šiaulių pedagoginio instituto
Fizikos ir matematikos fakultetą. 1951 m. dirbo matematikos mo­kytoja  Molėtų vidurinėje mokykloje. 1952 m. persikėlė gyventi ir dirbti į Kuršė­nus. 1952–1973 m. matematikos mokė Kuršėnų 1-osios vidurinės mokyklos moksleivius. Nuo 1974 m. Pavenčių vidurinėje mokykloje dėstė matematiką ir tikybą. Dirbdama mokėsi. 1978 m. baigė Vilniaus valstybinį pedagoginį insti­tutą, 1994 m. – Telšių aukštesniąją katechetų mokyklą. 

Tekstas parengtas pagal informaciją, skelbiamą knygoje „Kuršėnų enciklopedija“ (Vilnius, 2005), p. 116–117

Smush Image Compression and Optimization