Kamaitis Kazimieras

Kazimieras Kamaitis – inžinierius, pedagogas. Gimė 1943-10-28 Šiluvoje (Raseinių r.). Du metus choro dirigento specialybės mokėsi Kultūros švietimo technikume. 1962–1965 m. tarnavo armijoje (Maskvoje), kur vadovavo karių chorui. 1965 m., norėdamas sutrumpinti karo tarnybą, įstojo į Kauno politechnikos instituto Vilniaus filialą ir čia studijavo elektros inžineriją. Vėliau atvyko gyventi į Kuršėnus, žmonos tėviškę. Elektros inžinerijos mokslus vakarais baigiau Kauno politechnikos instituto Šiaulių fakultete.
Savarankiškai pradėjo dirbti 1965 m. – matematikos mokytoju Svirbučių aštuonmetėje mokykloje (Šiaulių r.). Institutui pareikalavus dirbti pagal studijuojamą profesiją, 1967 m. perėjo dirbti į Pavenčių cukraus kombinatą elektromonteriu. Baigė elektromonterių kvalifikacijos kėlimo kursus Vilniuje, Liaudies ūkio
specialistų tobulinimosi institute. 1968 m. pradėjo dirbti elektros inžinieriumi. 1971 m. baigė aukštąją mokyklą, perėjo dirbti į Šiaulių televizorių gamyklą, buvo šios gamyklos vyr. energetiko pavaduotojas.
Vėliau sugrįžo gyventi į Kuršėnus, kur nuo 1973 m. dirbo miškų sistemoje: Kuršėnų miško įmonių susivienijime, kuris 1978 m. buvo reorganizuotas į miškų ūkio gamybinį susivienijimą, vėliau –  į miško
pramonės ūkį, urėdijas. 

Tekstas parengtas pagal informaciją, skelbiamą knygoje „Kuršėnų enciklopedija“ (Vilnius, 2005)., p. 108–109

 

 

Smush Image Compression and Optimization