Juškys Edmundas

Edmundas Juškys (1932–2020) – publicistas, vertėjas, diplomatas, žurnalistas, Lietuvos žurnalistų sąjungos narys. Gimė 1932 m. sausio 4 d. Naujininkuose (Eržvilko vlsč.).
1949 m. baigė Eržvilko gimnaziją, 1955 m. Vilniaus valstybiniame pedagoginiame institutą, kuriame studijavo anglų kalbą. 1955–1959 m. dirbo
pedagoginį ir partinį darbą Tauragės rajone, Panevėžyje, Vilniuje. 1959–1982 m. ėjo partinio darbuotojo pareigas Vilniuje, buvo diplomatas Vašingtone, 1982–1984 m.  – „Žinijos“ draugijos pirmininko pavaduotojas, 1984–1989 m. – leidyklos „Mintis“ vyr. redaktorius, 1989–1995 m. –  leidybos UAB „Lituanus“ generalinis direktorius, jidiš, lietuvių, rusų ir anglų kalbomis leido laikraštį „Lietuvos Jeruzalė“. 1991–2009 m. vadovavo privačiai leidyklai „Egalda“, ėjo Lietuvos radijo ir televizijos komisijos nario pareigas.
1982 jam suteiktas LSSR nusipelniusio kultūros veikėjo vardas. 
 LŽS narys (1984), NŽKA narys (2005). 2010–2014 m. LŽS pirmininko pavaduotojas
ryšiams su užsieniu.
1995–1997 m. buvo „Žurnalistikos enciklopedijos“ redakcinės kolegijos narys.
Iš anglų kalbos išvertė apie 40 grožinės literatūros ir publicistikos knygų (daugiausiai pagal adaptuotas versijas).
E. Juškys mirė 2020 m. kovo 15 d. Vilniuje. Palaidotas Eržvilko kapinėse.

Lietuvos žurnalistų sąjungos informacija

Smush Image Compression and Optimization