Jonas Albrechtas.

Kunigas. Gimė apie 1760 m. Mirė po 1822 m.
Joniškio klebonas (1785 m.), nuo 1793 m. – Varnių altarista ir katedros
pamokslininkas. Rankraštyje paliko lietuviškų ir lenkiškų pamokslų
rinkinį. Palaidotas senosiose Varnių kapinėse.

 

 

error: Content is protected !!
Smush Image Compression and Optimization