Jokimas Antanas

Antanas Jokimas (1894–1964) – inžinierius, architektas, pedagogas. Gimė 1894 m. rugsėjo 1 d. Jurbarko valsčiaus Juodaičių kaime. 1921 m. Sankt Peterburge baigė Civilinių inžinierių institutą. 1922–1940 m. dirbo Kauno miesto savivaldybės Statybos skyriuje, 1923–1957 m. dirbo dėstytoju Kauno Aukštesniojoje technikos mokykloje (nuo 1945 m. – Kauno politechnikumas).
Jo projektuoti pastatai turi dekoratyvių formų: vieni – retrospektyvizmo, kiti – modernizmo bruožų.
Tarp žymiausių A. Jokimo darbų – kartu su danų architektu M. Frandsenu parengta, 1923 m. liepos 5 d. patvirtinta Kauno plėtros projektinė schema.
A. Jokimas dažnai pastatus projektuodavo, jų techninę darbų priežiūrą vykdydavo kartu su kitais architektais, inžinieriais. 1929 m. jis kartu su architektu F. Vizbaru suprojektavo Vinco Kudirkos mokyklą Kauno Trakų gatvėje. Kaune pagal E. A. Fryko 1930 m. projektą (konstruktorius P. Markūnas, statybos rangovai broliai D. ir G. Ilgovskiai) iškilo Ugniagesių rūmai (Kanto g. 1), kurių statybos techninę darbų priežiūrą vykdė inžinierius A.Jokimas ir architektas J. Peras. A. Jokimas dirbo ir statant žydų mokyklą (dabar Juozo Naujalio muzikos gimnazija) Karaliaus Mindaugo prospekte (1931 m.), J. Jablonskio mokyklą (dabar gimnazija) Aušros gatvėje (1931–1932), SSRS pasiuntinybės pastatą (dabar gyvenamasis namas, Laisvės alėja 6, 1937 m.).
A. Jokimas mirė 1964 m. lapkričio 17 d. Kaune.

Naudota literatūra:
1. Jolita Kančienė, „Antanas Jokimas“, Visuotinė lietuvių enciklopedija: https://www.vle.lt/straipsnis/antanas-jokimas/.
2. „Antanas Jokimas“, Vikipedija. Laisvoji enciklopedija: https://lt.wikipedia.org/wiki/Antanas_Jokimas

Smush Image Compression and Optimization