Jašinskas Jurgis

Žurnalistas, pedagogas, evangelikų reformatų kuratorius, žurnalistas, publicistas. Gimė 1907-03-16 Kilučiuose (Biržų r.). Mirė 1990-07-30 Bostone (JAV). 1929 m. baigė Biržų gimnaziją. 1932–1934 m. lankė eksperimentinio dramos teatro vaidybos studiją, 1936 m. – Aukštuosius kūno kultūros kursus. Buvo Tauragės mokytojų seminarijos dėstytojas. Vėliau mokytojavo Kauno aukštesniojoje technikos mokykloje, Kauno „Aušros“ berniukų gimnazijoje. 1942–1944 m. buvo Kauno kultūros rūmų mokyklų inspektorius. 1944 m. pasitraukė gyventi į Vakarus. Nuo 1949 m. gyveno JAV. Bendradarbiavo lietuvių spaudoje. Išleido knygas „Melagingas Mikasės laiškas“ (1971), „Julius Janonis: poetas ir revoliucionierius“ (1975).

 

 

 

 

 

 

 

Rengiant tekstą panaudota informaciją, paskelbta 2007 m. Vilniaus dailės
akademijos išleistoje knygoje „Tauragės kraštas: istorija, kultūra, meno
paminklai“. P. 489–504, Kazio Misiaus tekstas

 

 

 

Smush Image Compression and Optimization