Jablonskis Ignas

Ignas Jablonskis (1911–1991) – inžinierius statybininkas, kraštotyrininkas, archeologas, muziejininkas, Kretingos rajono garbės pilietis, Lietuvos kraštotyros draugijos garbės narys.

Gimė 1911 m. gegužės 26 d. tuometiniame Telšių apskrities Mosėdžio valsčiaus Budrių kaime. Mokėsi Budrių pradžios mokykloje ir Skuodo gimnazijoje. 1936 m. įgijo inžinerinį išsilavinimą Kauno aukštesniojoje technikos mokykloje.

1937 m. pradėjo dirbti Rusnės vandens kelių rajono techniku, vėliau – viršininko pavaduotoju. Laisvalaikiu vadovavo „Santaros“ draugijos Rusnės skyriui, propagavo lietuvybę. Už tai buvo ištremtas iš Klaipėdos krašto.

1939 m. persikėlė gyventi į Kretingą.

1945–1949 m. buvo Kretingos kraštotyros muziejaus direktorius. Tuo laikotarpiu  buvo suremontuotas karo metais apleistas muziejaus pastatas, įrengta eksponatų saugykla, paruoštos pirmosios ekspozicijos.

Didelę dalį laisvalaikio jis skirdavo kraštotyrinei veiklai. Domėjosi senąja kaimo architektūra, rinko duomenis apie XVIII–XIX amžiaus sodybas, jas aprašinėjo, darė planus ir brėžinius, rašė straipsnius apie Kretingos istoriją, botaniką ir vienuolį Jurgį Ambraziejų Pabrėža, žemaičių ir lietuvių kilmę.

Tyrinėjo Kretingos ir Skuodo apylinkių praeitį, Padvarių, Egliškių, Baublių, Kašučių pilkapius, kitus archeologijos paminklus.

Archeologinius tyrinėjimus pradėjo 1938 metais (tada tyrinėjo Puotkalių piliakalnį ir Tauzų pilkapį,  nubraižė šių vietovių planus).

Archeologinėse ekspedicijose įgytos žinios I. Jablonskiui sudarė galimybę savarankiškai pradėti kasinėjimus. Jis buvo vienintelis archeologas neprofesionalas, kuriam Lietuvos istorijos institutas išduodavo leidimus archeologiniams tyrimams.

1951 m. kartu su šeima buvo ištremtas į Krasnojarsko kraštą. Į Lietuvą grįžo 1956 m. Kurį laiką dirbo Klaipėdos statybos tresto Kretingos gamybinio skyriaus inžinieriumi, vėliau – Kretingos odos gamyklos vyriausiuoju inžinieriumi, Kretingos rajono Architektūros skyriuje.

Grįžęs iš tremties Ignas Jablonskis rinko medžiagą apie dubenuotus akmenis, braižė archeologinių akmenų brėžinius, išaiškino kai kurias senąsias gyvenvietes.

1972–1987 m. Kretingos ir Skuodo rajonuose jis tyrė archeologijos paminklus. Iš viso ištyrė 21 paminklą, daugiausiai laidojimo vietas. Jis taip pat tyrinėjo liaudies architektūrą, dalyvavo Kultūros paminklų apsaugos ir Kraštotyros draugijos veikloje. Jo pastangomis buvo surasta ir paskelbta valstybės saugomais daugiau kaip 60 archeologijos ir architektūros paminklų.

Paskelbė publikacijų apie XVII a. – XIX a. žemaičių trobas bei pajūrio žvejų ir valstiečių gyvenamuosius namus, jų apdailą, puošybą, kryžius, senovės sukamąsias girnas, puodyninius koklius. Parašė knygą „Budrių kaimas“ (1993 m.).

Igno Jablonskio sukaupta archyvinė medžiaga ir rankraščiai saugomi Lietuvos istorijos instituto archyvuose, Kultūros paveldo centro archyve, Vilniaus universiteto bibliotekoje.

Jis talkino kuriant Rumšiškių liaudies buities muziejų.

Už veiklą kultūros, kraštotyros ir paminklosaugos srityse I. Jablonskiui buvo suteiktas Kretingos miesto Garbės piliečio ir Lietuvos kraštotyros draugijos Garbės nario vardas.

I.Jablonskis mirė 1991 m. gruodžio 6 d. Vilniuje, palaidotas Kretingos Senosiose kapinėse.

Įamžinant jo atminimą Kretingos muziejaus administracinio pastato kiemelyje pastatytas paminklas (šiame kiemelyje yra paminklai, skirti visiems buvusiems Kretingos muziejaus direktoriams).

 

Svarbiausi išspausdinti I. Jablonskio straipsniai:

 

 1. Jablonskis I. Andulių-Kretingos senkapio radiniai // AETL 1972 ir 1973 metais. – V., 1974. – P. 82-85.
 2. Jablonskis I. Ankštakių-Senkų kapinynas // ATL 1986 ir 1987 metais. – V., 1988. – P. 72-74.
 3. Jablonskis I. Ar Imbarė buvo miestas // Švyturys (Kretinga). – 1968, liep. 4.
 4. Jablonskis I. Atidžiau globokime kultūros paminklus // Švyturys (Kretinga). – 1975, birž. 24.
 5. Jablonskis I. Baublių pilkapiai // Švyturys (Kretinga). – 1977, rugs. 22.
 6. Jablonskis I. Budrių kaimas. – V., 1993. – 197 p.
 7. Jablonskis I. Dar apie dubenėtuosius akmenis Kretingos ir Skuodo rajonuose // Kraštotyra. – V., 1971. – P. 128-136.
 8. Jablonskis I. Dar apie Padvarių pilkapius // Švyturys (Kretinga). – 1978, rugpj. 15, p. 4.
 9. Jablonskis I. Dubenėti akmenys Skuodo ir Kretingos rajonuose // Kraštotyra. – V., 1969. – P. 109-117.
 10. Jablonskis I. Egliškių pilkapiai // ATL 1980 ir 1981 metais. – V., 1982. – P. 35-37.
 11. Jablonskis I. Gelbėdami kultūros paminklus, žadiname tautos dvasingumą // Lietuvos paminklai. –1989, liep. 15, p. 8.
 12. Jablonskis I. Gelbėkime nuo arklo degintinius ir kitokius kapinynus // Lietuvos aidas. – 1939, liep. 29 (Nr. 409), priedas, p. 3.
 13. Jablonskis I. Gilieji kokliai-puodynės valstiečių buityje // Etnografiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1981 ir 1982 metais. – V., 1983. – P. 49-50.
 14. Jablonskis I. Gintarų kapinynas // ATL 1986 ir 1987 metais. – V., 1988. – P. 74.
 15. Jablonskis I. Igno Vaitkaus radinys // Švyturys (Kretinga). – 1967, gruod. 12.
 16. Jablonskis I. Imbarė – sena gyvenvietė // Kraštotyra. – V., 1969. – P. 346-347.
 17. Jablonskis I. Iš Mosėdžio praeities // Mūsų žodis (Skuodas). – 1985, rugpj. 1, p. 3.
 18. Jablonskis I. Iš nerašytos Kretingos istorijos // Švyturys(Kretinga). – 1986, lapkr. 4, p. 4.
 19. Jablonskis I. Ką mena Gaidžio kalnelis // Švyturys (Kretinga). – 1971, saus. 30.
 20. Jablonskis I. Ką pasakoja Egliškių pilkapiai // Švyturys (Kretinga). – 1974, spal. 3.
 21. Jablonskis I. Kalno Grikštų kapinynas (Kretingos raj.) // ATL 1988 ir 1989 metais. – V., 1990. – P. 78-79.
 22. Jablonskis I. Kartenos apylinkės paminklų tyrinėjimai // ATL 1986 ir 1987 metais. – V., 1988. – P. 184-185.
 23. Jablonskis I. Kas atrasta Mosėdyje // Mokslas ir gyvenimas. – 1973, Nr. 3, p. 58.
 24. Jablonskis I. Kašučių (Kretingos raj.) pilkapių tyrinėjimai 1975 metais // ATL 1974 ir 1975 metais. – V., 1978. – P. 64-70.
 25. Jablonskis I. Keistieji akmenys // Švyturys (Kretinga). – 1967, spal. 12, p. 3-4.
 26. Jablonskis I. Kraštotyrininkų siekiai ir rūpesčiai // Švyturys (Kretinga). – 1970, spal. 6.
 27. Jablonskis I. Kraštotyros talkininkai // Švyturys (Kretinga). – 1971, saus. 5.
 28. Jablonskis I. Kretingiškių trobos mūsų eros pradžioje // Švyturys (Kretinga). – 1979, birž. 28, p. 3.
 29. Jablonskis I. Kretingos plokštinio kapinyno tyrinėjimai // ATL 1982 ir 1983 metais. – V., 1984. – P. 74-76.
 30. Jablonskis I. Kur buvo Kretingos pilis // Kraštotyra. – V., 1975. – P. 177-182. – Tas pat: Švyturys (Kretinga). – 1975, rugs. 2, 9.
 31. Jablonskis I. Mažosios architektūros formos // Švyturys (Kretinga). – 1979, rugpj. 30, p. 3.
 32. Jablonskis I. Mįslingosios akmenų krūsnys // Mokslas ir gyvenimas. – 1983, Nr. 1, p. 21-22.
 33. Jablonskis I. Mosėdžio (Skuodo raj.) pilkapių kasinėjimai 1973 m. // AETL 1972 ir 1973 metais. – V., 1974. – P. 32-35.
 34. Jablonskis I. Mosėdžio piliakalnio žvalgomieji tyrinėjimai // ATL 1984 ir 1985 metais. – V., 1986. – P. 27-28.
 35. Jablonskis I. Mūsų eros pirmųjų amžių gyvenamųjų pastatų pėdsakai Kretingos rajone // Etnografiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1979 ir 1980 metais. – V., 1981. – P. 62-65.
 36. Jablonskis I. Nauji duomenys Kretingos miesto istorijai // Švyturys (Kretinga). – 1983, rugs. 6, p. 3.
 37. Jablonskis I. Padavimas apie gražiąją salantiškių bajoraitęImbarę // Lietuvos aidas. – 1940, vas. 28 – kovo 3 (Nr. 96, 98, 100, 102, 104), p. 3.
 38. Jablonskis I. Padėjo vietovardis // Švyturys (Kretinga). – 1963, bal. 9.
 39. Jablonskis I. Padvarių milžinkapiai // Švyturys (Kretinga). – 1980, rugs. 11, p. 3.
 40. Jablonskis I. Padvarių pilkapiai (Kretingos raj) // ATL 1978 ir 1979 metais. – V., 1980. – P. 46-48.
 41. Jablonskis I. Padvarių pilkapiai // Kraštotyra. – V., 1986. – Kn. 20, p. 92-94.
 42. Jablonskis I. Padvarių pilkapius kasinėti užbaigus // Švyturys (Kretinga). – 1980, geg. 27, p. 3.
 43. Jablonskis I. Padvarių priešistorinės ugniavietės // Mokslas ir gyvenimas. – 1979, Nr. 1, p. 38.
 44. Jablonskis I. Pasakoja Kašučių pilkapiai // Švyturys (Kretinga). – 1975, lapkr. 1, p. 3.
 45. Jablonskis I. Pasakoja Padvarių pilkapiai // Švyturys (Kretinga). – 1976, spal. 12.
 46. Jablonskis I. Paskutinis Egliškių pilkapis // Švyturys (Kretinga). – 1981, gruod. 1, p. 3.
 47. Jablonskis I. Pincetas ar segė // Mokslas ir gyvenimas. – 1988, Nr. 1, p. 35.
 48. Jablonskis I. Pirmasis eksponatas būsimajam Kretingos muziejui // Švyturys (Kretinga). – 1971, lapkr. 2.
 49. Jablonskis I. Prabilo Egliškių pilkapiai // Švyturys (Kretinga). – 1969, rugpj. 21.
 50. Jablonskis I. Pradedančiam kraštotyrininkui – archeologijos mėgėjui // Paminklotyros pradmenys. – V., 1990. – P. 4-6.
 51. Jablonskis I. Priešistorinės užtvankos Daukšiuose // Mūsų žodis (Skuodas). – 1971, geg. 22.
 52. Jablonskis I. Priešistoriniai radiniai Darbos upelyje // Švyturys (Kretinga). – 1973, spal. 11.
 53. Jablonskis I. Puotkalių piliakalnis laukia tyrinėtojų // Lietuvos aidas. – 1938, lapkr. 3 (Nr. 498), p. 7.
 54. Jablonskis I. Radinys Pastauninko pakrantėje // Švyturys (Kretinga). – 1973, kovo 15.
 55. Jablonskis I. Seniausi mūsų rajono kaimai // Švyturys (Kretinga). – 1969, kovo 22, p. 3-4.
 56. Jablonskis I. Seniausias pilkapis // Švyturys (Kretinga). – 1981, saus. 6, p. 3.
 57. Jablonskis I. Seniausios sukamos girnos Kretingos rajone // Etnografiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1979 ir 1980 metais. – V., 1981. – P. 70-71.
 58. Jablonskis I. Seniausios sukamosios girnos Kretingos rajone // Kraštotyra. – V., 1982. – Kn. 15, p. 90-91.
 59. Jablonskis I. Senosios Kartenos mįslė // Švyturys (Kretinga). – 1977, gruod. 6.
 60. Jablonskis I. Sūdėnų pilkapiai // ATL 1982 ir 1983 metais. – V., 1984. – P. 53-55.
 61. Jablonskis I. Sūdėnų pilkapiai // ATL 1984 ir 1985 metais. – V., 1986. – P. 47-49.
 62. Jablonskis I. Sūdėnų pilkapiai // Švyturys (Kretinga). – 1982, rugs. 23, p. 3.
 63. Jablonskis I. Sūdėnų senkapį tyrinėti užbaigus // Švyturys (Kretinga). – 1986, geg. 24, p. 2, 4.
 64. Jablonskis I. Sūdėnų senkapio tyrinėjimas // Švyturys (Kretinga). – 1984, rugs. 13, p. 3.
 65. Jablonskis I. Šlikių pilkapiai // ATL 1986 ir 1987 metais. – V., 1988. – P. 49-50.
 66. Jablonskis I. Tiriami Egliškių pilkapiai // Švyturys (Kretinga). – 1974, rugpj. 8.
 67. Jablonskis I. XIV-XV a. ratai ir rogės // Mokslas ir gyvenimas. – 1974, Nr. 3, p. 58.
 68. Jablonskis I. Žemaičių kilmės klausimas // Švyturys (Kretinga). – 1991, rugs. 25, p. 3.
 69. Jablonskis I. Žemaičių trobos // Liaudies kultūra. – 1991, Nr. 1, p. 20-23.
 70. Jablonskis I. Žemaitis prie jūros gyvena nuo amžių. Įdomūs V.D. Kultūros muziejaus kasinėjimai Kretingos apskrityje // Lietuvos aidas. – 1940, birž. 13 (Nr. 244), p. 9.
 71. Jablonskis I. Žmogus ir gamta seniau // Švyturys (Kretinga). – 1978, gruod. 2.

 

Naudota literatūra:

 1. Vacys Milius „Ignas Jablonskis“,Visuotinė lietuvių enciklopedija, t. 8, Vilnius, 2005, p. 458.
 2. „Ignas Jablonskis“, Lietuvių archeologijos draugija: https://lad.lt/jablonskisignas/.

 

INFORMACIJA PAPILDOMAI:

Ignas Jablonskis – inžinierius statybininkas, kraštotyrininkas, muziejininkas, Kretingos rajono Garbės pilietis, Lietuvos kraštotyros draugijos Garbės narys.
Gimė 1911-05-26 Budrių kaime (Skuodo r.). Mirė 1991-12-06 Vilniuje. Palaidotas Kretingoje.
Mokėsi Budrių pradžios mokykloje,  Skuodo gimnazijoje, 1936 m. – Kauno aukštesniojoje technikos mokykloje. Nuo 1937 m. dirbo Rusnės vandens kelių rajono techniku, viršininko pavaduotoju. Visuomeniniais pagrindais vadovavo „Santaros“ draugijos Rusnės skyriui, propagavo lietuvybę – už tai buvo ištremtas iš Klaipėdos krašto. Tremtį yra aprašęs savo darbe „Pajūrio audrai siaučiant“ (išliko rankraštis).  Iš Rusnės persikėlė gyventi į Žemaičių Naumiestį, o 1939 m. – į Kretingą. 1938 m. jis pradėjo tyrinėti  Puotkalių piliakalnį ir Tauzų pilkapius (Skuodo r.),
nubraižė šių vietovių planus. 1938 m. „Lietuvos aide“ paskelbtas jo straipsnis „Puotkalių piliakalnis laukia tyrinėtojų“. 1945–1949 m. buvo
Kretingos kraštotyros muziejaus direktorius. Tuo laiku jis daug pastangų įdėjo, kad būtų suremontuotas karo metais apleistas muziejaus pastatas, įrengta eksponatų saugyklą, pradėtos ruošti pirmosios muziejaus ekspozicijos.

Sovietinei valdžiai I. Jablonskis neįtiko, tad su šeima buvo ištremtas į Sibirą (Krasnojarsko kraštą).
1956 m. grįžęs į Lietuvą,
dirbo Klaipėdos statybos tresto Kretingos gamybinio skyriaus inžinieriumi, vėliau – Kretingos odos gamyklos vyriausiuoju
inžinieriumi, Kretingos rajono architektūros skyriuje. Palaipsniui vėl įsitraukė į nykstančių liaudies architektūros paminklų tyrinėjimą,
saugojimą. Jis rinko medžiagą apie dubenuotus akmenis, braižė archeologinių akmenų brėžinius, išaiškino kai kurias senąsias
gyvenvietes ir kt. Jo tyrimų teritorija buvo Kretingos ir Skuodo rajonai. Tų rajonų ir šalies spaudoje paskelbė daugiau kaip šimtą
straipsnių apie savo tyrinėjimų rezultatus. Jis tuo metu buvo vienintelis archeologas neprofesionalas, kuriam Lietuvos istorijos
institutas išduodavo leidimą savarankiškai tyrinėti (kasinėti) piliakalnius, pilkapius. Jis nustatė istoriniuose šaltiniuose minimos
Kretingos pilies vietą – ją lokalizavo ant Ėgliškių piliakalnio, esančio į pietus nuo Kretingos, prie Danės upės. 
Ignas Jablonskis taip pat nuolat domėjosi senąja kaimo architektūra, rinko duomenis apie XVIII–XIX amžiaus sodybas, jas aprašinėjo, darė
planus ir brėžinius. Ypač jis rūpinosi nykstančio Tauzų kaimo (Skuodo r.) senųjų sodybų išsaugojimu. Gilindamasis į šią sritį, parengė ir
spaudoje paskelbė nemažai straipsnių apie žemaičių XVII–XVIII a. trobas ir pajūrio žvejų ir valstiečių namus, jų apdailą, puošybą, kryžius,
sukamąsias girnas, puodynes.
I. Jablonskis rašė straipsnius ir apie Kretingos istoriją, Jurgį Pabrėža, žemaičių ir lietuvių kilmę. 
Jo rašytinis palikimas apie gimtąjį kaimą paskelbtas monografijoje „Budrių kaimas“, kuri išleista 1991 m. Kita Igno Jablonskio sukaupta
archyvinė medžiaga, rankraščiai saugomi Lietuvos istorijos instituto archyvuose, Kultūros paveldo centro archyve, Vilniaus universiteto
bibliotekoje.

 

Informacija parengta pagal Kretingos rajono savivaldybės Motiejaus Valančiaus viešosios bibliotekos inteneto leidinio „Kretingos rajono savivaldybės Motiejaus Valančiaus viešoji biblioteka“ asmenybių duomenų bazėje skelbtą tekstą. Prieiga internete: 
http://www.kretingosmuziejus.lt/index.php?pg=.000002495.000002502&lang=1

Smush Image Compression and Optimization