Grotkovskis Jonas Albertas

Jonas Albertas Grotkovskis (1811–1855) – pedagogas, visuomenės veikėjas, 1830–1831 m. sukilėlis, dalyvavęs Kaugėnų, Darbėnų ir Palan­gos kautynėse,

Gimė 1811 m. Surviliškyje (Ukmergės apskritis), mirė 1855 m. Varnoje (Bulgarija).

Buvo baigęs Vilniaus universitetą, kuriame studijavo filosofiją.

Sukilimui prlaimint, kartu su su Henriku Dembinskiu pasitraukė į Varšuvą. Už dalyvavimą sukilime apdovanotas diplomu „Už nuopelnus Tėvynei“, vėliau – „Auksiniu kryžiu­mi“.

1831 m. gruodžio mėnesį atvykęs į Prancūziją iš kar­to įsitraukė į Lietuvos ir rusų žemių draugiją, apsigyveno Paryžiuje, dirbo pedagoginį darbą – Juilly gimnazijoje 6 metus buvo muzikos mokytojas, dėstė matematiką. 1848 m. dalyvavo Tautų pavasario įvykiuose. Tarnybą baigė Tur­kijos sultono kazokų korpuse turėdamas majoro laipsnį.

 

Parengta pagal knygoje „Žemaičių Kunigaikštystė bajorų Gadonų raštuose“ (spaudai parengė Adomas Butrimas) paskelbtą informaciją

 

Smush Image Compression and Optimization