Bušinskis Ignas

Ignas Bušinskis (1807–1873) – Raseinių apskrities bajorų vadas, kelių knygų autorius. Gimė 1807 m. Šaukote (Kelmės r.). Mokėsi Kražių gimnazijoje ir  Vilniaus universitete. Prieš 1863 m. sukilimą buvo Raseinių apsk. bajorų vadas. Už dalyvavimą sukilime ištremtas iš Lietuvos. Sugrįžęs dirbo Vidaus reikalų ministerijoje. Partašė ir Vilniuje lenkų kalba išleido keletą savo istorinių-geografinių knygelių apie Žemaičių kraštą. „Istorinis Žemaičių Šiluvos bažnyčios, garsios Dievo Motinos paveikslu, aprašymas“ (1859), „Dubysa – svarbiausia senovės Žemaičių kunigaikštystės upė“ (1871), „Kražiai, jo praeitis ir dabartis“ (1872), „Nevėžio krantai“ (1873), „Istorinis-statistinis Raseinių apsk. apibūdinimas“ (1874).

Pasirašinėdavo kriptonimu (inicialais) J. B.
Rankraščiuose liko jo „Opisanie dawnego starostwa Żmujdzkiego.
Jo rašto darbuose yra paminėra daug svarbių dokumentų, istorinių faktų, kurių kituose darbuose neaptinkama/
Mirė 1873 m. spalio 3 d. Jelgavoje (Latvija).

Parengė Danutė Mukienė

  
Publikacija paskelbta įgyvendinant 2023 m. Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo remiamą projektą „El. žurnalas „Žemaičių žemė“ 2023: Žemaičiai Vilniuje“

Smush Image Compression and Optimization