Raubaitė Birutė

Birutė Raubaitė

Lietuvių teatro ir kino aktorė. Gimė 1926 m. lapkričio 26 d. Kaune. Mokėsi Vilniaus dramos teatro studijoje. 1942–1947 m. dirbo Šiaulių dramos teatro aktore. 1947–1952 m. studijavo Maskvos A. Lunačiarskio teatro meno instituto (GITIS) lietuvių kurse ir šių studijų metais įgijo aukštąjį teatrinį išsilavinimą. Nuo 1952 m. buvo Kauno valstybinio dramos teatro aktorė. Mirė 2018 m. lapkričio 20 d. Vilniuje. Palaidota Vilniaus Antakalnio kapinių Menininkų kalnelyje.

Teatro spektakliai, kuriuose svarbiausius vaidmenis sukūrė B. Raubaitė

2003 m. Senmergių motina. Federico Garcia Lorca. Donja Rosita, arba Gėlių kalba. Režisierius Gintaras Varnas. KVADT

2002 m. Bleizė Skali. Marina Carr. Portija Koglen. Režisierius Gintaras Varnas. KVADT

2001 m. Motina. Jean-Luc Lagarce. Tolima šalis. Režisierius Gintaras Varnas. KVADT

1998 m. Kaimynė. Danutė Juronytė. Randor kvit, arba kas gudresnis. Režisierė Danutė Juronytė. KVADT

1994 Krosnis. Aldona Liobytė. Meškos trobelė. Režisierė Danutė Juronytė. KVADT

1994 m. Fermerė. Richard Nash. Lietaus! Režisierė Neris Karpuškaitė. KVADT

1992 m. Senė. Federico Garcia Lorca. Jerma. Režisierius Gytis Padegimas. KVADT

1987 m. Asylgul. Čingizas Aitmatovas. Golgota. Režisierius Jonas Vaitkus. KVADT

1986 m. Motina. Doloresa Kazragytė. Pirelli. Režisierius Viktoras Šinkariukas. KVADT

1986 m. Katina. Manol Korres. Senelių namai. Režisierius Jonas Vaitkus. KVADT

1984 m. Marta. Juozas Montvila. Didysis geismas. Režisierė Neris Karpuškaitė. KVDT

1982 m. Misis Sounis. Thornton Wilder. Mūsų miestelis. Režisierius Gytis Padegimas. KVDT

1982 m. Dama. Violeta Palčinskaitė. Kristijano Anderseno rožė. Režisierius Gytis Padegimas. KVDT

1980 m. Kindė. Vincas Krėvė. Šarūnas. Režisierius Jonas Vaitkus. KVDT

1980 m. Mama. Ferenc Molnar. Palo gatvės berniūkščiai. Režisierius Jonas Vaitkus. KVDT

1979 m. Archontė. S. Karo. Imtynininkai. Režisierius Vsevolodas Tumanovas. KVDT

1978 m. Fedosija. Maksimas Gorkis. Paskutinieji. Režisierius Jonas Vaitkus. KVDT

1977 m. Karpanos. Leonidas Zorinas. Nepažįstamasis. Režisierius Vytautas Čibiras. KVDT

1975 m. Gimbutienė. Dalia Urnevičiūtė. Pagonė. Režisierius Antanas Gabrėnas. KVDT

1975 m. Ponia. Jonas Vaitkus ir Eugenijus Ignatavičius. Svajonių piligrimas. Režisierius Jonas Vaitkus. KVDT

1975 m. Kotryna. Kazys Saja. Mediniai balandžiai. Režisierius Jonas Vaitkus. KVDT

1974 m. Sanitarė. Tenesee Williams. Geismų tramvajus. Režisierė Dalia Tamulevičiūtė. KVDT

1973 m. Ruca. John Druce. Mūsų jaunystės paukščiai. Režisierius Romualdas Tumpa. KVDT

1973 m. Pagyvenusi moteris. Aleksandras Volodinas. Su mylimaisiais nesiskirkite. Režisierius Mamertas Karklelis. KVDT

1972 m. Laima. Kazys Saja. Dilgėlių šilkas. Režisierė Kazimiera Kymantaitė. KVDT

1972 m. Valės mama. Michailas Roščinas. Valentinas ir Valentina. Režisierius Leonidas Lurjė. KVDT

1970 m. Daugvilienė. Kazys Saja. Šventežeris. Režisierius Jonas Jurašas. KVDT

1970 m. Veličkina. Michailas Šatrovas. Bolševikai. Režisierius Jonas Jurašas. KVDT

1968 m. Girtuoklio žmona. Kazys Saja. Mamutų medžioklė. Režisierius Jonas Jurašas. KVDT

1967 m. Geršova. Merekas Domanskis. Atėjo naujas. Režisierė Lidija Kutuzova. KVDT

1967 m.  Paulė. Dalia Urnevičiūtė. Tėvuko žaislai. Režisierius Stasys Motiejūnas. KVDT

1967 m. Vedėja. K. Chojinskij. Nakties istorija. Režisierius Kęstutis Genys. KVDT

1966 m. Davatka. Kazys Boruta. Baltaragio malūnas. Režisierius Stasys Motiejūnas. KVDT

1966 m.  Alba. Dalia Urnevičiūtė. Numintas slenkstis. Režisierius Stasys Čaikauskas. KVDT

1965 m. Ropso mama. R. Kaburas. Ropsas. Režisierius Henrikas Vancevičius. KVDT

1965 m. Bubnova. Fiodoras Dostojevskis. Pažemintieji ir nuskriaustieji. Režisierius Stasys Motiejūnas. KVDT

1964 m. Karalienė. P. Metalnikov. Miegančioji gražuolė. Režisierius Stasys Motiejūnas. KVDT

1964 m. Kadiča. Čingizas Aitmatovas. Mano tuopelė raudona skarele. Režisierius Kęstutis Genys. KVDT

1964 m. Tarnaitė. Federico Garcia Lorca. Bernardos Albos namai. Režisierius Henrikas Vancevičius. KVDT

1964 m.  Žemaitė. Kazys Inčiūra. Žemaitė. Režisierius Henrikas Vancevičius. KVDT

1963 m. Nedelina. Viktoras Rozovas. Prieš vakarienę. Režisierius Henrikas Vancevičius. KVDT

1963 m. Lida. Samuilas Aliošinas. Viena. Režisierius Stasys Motiejūnas. KVDT

1962 m. Motina. Jonas Mackonis. Ulijona. Režisierius Henrikas Vancevičius. KVDT

1961 m. Ledi Grizelė Keri. Aleksandras Ridas. Plačiaburnė. Režisierius Algirdas Baltrušaitis. KVDT

1961 m. Bendradarbė. A. Štein. Okeanas. Režisierius Henrikas Vancevičius. KVDT

1960 m. Larisa. Aleksejus Arbuzovas. Tai buvo Irkutske. Režisierius Henrikas Vancevičius. KVDT

1960 m. Motina. Vytautas Bubnys. Žvaigždės negęsta. Režisierius Henrikas Vancevičius. KVDT

1960 m. Olga. Antonas Čechovas. Trys seserys. Režisierius Henrikas Vancevičius. KVDT

1958 m.  Merkienė. Juozas Grušas. Vedybų sukaktis. Režisierius Henrikas Vancevičius. KVDT

1958 m. Tarnaitė. John Golsworth. Sidabrinė dėžutė. Režisierius Romualdas Tumpa. KVDT

1958 m. Stulgienė. Justinas Marcinkevičius. Dvidešimtas pavasaris. Režisierius Henrikas Vancevičius. KVDT

1958 m. Misis Peidž. William Shakespeare. Vindzoro kūmutės. Režisierius N. Buchman. KVDT

1957 m. Pundukienė ir Tomulienė. Rūdolfs Blaumanis. Siuvėjų dienos Silmačiuose. Režisierius Henrikas Vancevičius. KVDT

1956 m. Lauma. Juozas Grušas. Herkus Mantas. Režisierius Henrikas Vancevičius. KVDT

1956 m. Ana. Ivan Franko. Pavogtoji laimė. Režisierius J. Orynianskij. KVDT

1956 m. Liubovė Jarovaja. Konstantin Treniov. Liubov Jaravaja. Režisierius Henrikas Vancevičius. KVDT

1956 m. Varvara. Galina Nikolajeva, S. Randzinskij. Pirmasis pavasaris. Režisierius J. Orynianskij. KVDT

1955 m. Hanka. Gabriela Zapolska. Ponios Dulskos moralė. Režisierius Henrikas Vancevičius. KVDT

1955 m. Saveikytė. Augustinas Gricius. Karšta vasara. Režisierius Henrikas Vancevičius. KVDT

1954 m. Nastasija Ivanovna. Levas Tolstojus. Gyvasis lavonas. Režisierius Henrikas Vancevičius. KVDT

1953 m. Kručinina. Aleksandras Ostrovskis. Be kaltės kaltieji. Režisierius Romualdas Juknevičius. KVDT

1952 m. Glaša. Borisas Lavreniovas. Lūžis. Režisierius Romualdas Juknevičius. KVDT

1952 m. Marselina. Pierre de Beaumarchais. Figaro vedybos. Režisieriai Vasilij Orlov, Marija Orlova. KVDT

1951 m. Dauginčiuvienė. Augustinas Gricius. Išvakarės. Režisieriai Vasilij Orlov, Marija Orlova. KVDT

1947 m. Karalienė. Tamara Gabbe. Pelenė. Režisierius Kazys Juršys. Šiaulių dramos teatras

1947 m. Majoro žmona. Borisas Dauguvietis. Uždavinys. Režisierius Kazys Juršys. Šiaulių dramos teatras

1946 m. Statkuvienė. Julija Žemaitė. Marti. Režisierius Kazys Juršys. Šiaulių dramos teatras

1945 m. Budrienė. Juozas Grušas. Tėvas ir sūnus. Režisierius Kazys Juršys. Šiaulių dramos teatras

1944 m. Agota. Kazys Inčiūra. Vincas Kudirka. Režisierius Ipolitas Tvirbutas. Šiaulių dramos teatras

1944 m. Gimnazistė. Kazys Binkis. Atžalynas. Režisierius Juozas Stanulis. Šiaulių dramos teatras

1944 m. Augusta. M. Rostand. Žmogus, kurį užmušiau. Režisierius Ipolitas Tvirbutas. Šiaulių dramos teatras

1942 m. Mergina. A. Kitesberg. Vilkatė. Režisierius Ipolitas Tvirbutas. Šiaulių dramos teatras


Filmai, kuriuose vaidino B. Raubaitė

1986 m.  Benjaminas Kordušas, rež. Vidmantas Bačiulis, LRT

1985 m.  Nebylys, rež. Vidmantas Bačiulis, LRT

1981 m. Klebono gaspadinė – Kunigo naudą velniai gaudo, rež. Balys Bratkauskas, LRT

1981 m. Agota – Raudonmedžio rojus, rež. Bronius Talačka, Lietuvos telefilmas

1979 m. Grigienė – Raganius, rež. Mamertas Karklelis, LRT

1976 m. Kalvaitienė – Žentas, rež. Mamertas Karklelis, LRT

1975 m.  Nerami rudens diena, rež. Algimantas Kundelis, LKS

1973 m. Davatka – Velnio nuotaka, rež. Arūnas Žebriūnas, LKS

1972 m.  Herkus Mantas, rež. Marijonas Giedrys, LKS

1972 m. Kulišienė – Tadas Blinda, rež. Balys Bratkauskas, LRT

1958 m. Ona Vosylienė – Kai susilieja upės, rež. Borisas Šreiberis, LKS

1956 m. Ignoto žmona – Ignotas grįžo namo, rež. Aleksandras Razumnas, LKS

 

 

 

 

 

 

 

Informacija atnaujinta 2007 07 31

 

 

 

Smush Image Compression and Optimization