Bendikas Vytautas

Vytautas Bendikas (1931–1997) – ekonomistas, pedagogas, profesorius, socialinių ir ekonomikos moklslų daktaras (1973). 
 Gimė 1931 m. liepos 13 d. Kauno rajono Tirkšlių kaime, netoli Raudondvario. 
1949 m. baigė Vilniaus maisto pramonės mokyklą. Po studijų dibo gamyklose. 1960 m. baigė Vilniaus aukštąją partinę mokyklą, 1963 m. – Vilniaus universiteto Pramoninės ekonomikos fakultetą.
1960–1963 m. buvo Šiaulių dviračių gamyklos Vairas inžinierius ir gamyklos LKP partinio komiteto sekretorius. 1963 m. baigė Vilniaus universiteto Pramoninės ekonomikos fakultetą. Nuo 1963 m. dėstė Šiaulių pedagoginiame institute. Nuo 1963 m. LKP Šiaulių miesto komiteto skyriaus vedėjas, o 1966–1975 m. LKP Šiaulių miesto komiteto sekretorius. 1973 m. Vilniaus universitete apgynė disertaciją „Materialinio ir moralinio skatinimo formų tobulinimas mašinų gamybos ir metalo apdirbimo pramonėje (Šiaulių miesto pavyzdžiu) ir jam buvo suteiktas ekonomikos mokslų kandidato laipsnis. 1975–1991 m. buvo Šiaulių pedagoginio instituto rektorius, 1996–1997 m. – Ekonomikos ir vadybos katedros vedėjas. Jam vadovaujant institutui, buvo pastatyti trys bendrabučiai, studentų kultūros centras „Studentų kampas“, įrengta mokomoji bazė Balsiuose, poilsio bazės Pašvinyje ir Giruliuose, sandėliai, garažai, 1982 m. iškilo tuomet geriausias respublikoje instituto mokomasis korpusas (P. Višinskio g. 25). Šiaulių pedagoginiame institute V. Bendikui 1985 m. suteiktas profesoriaus  vardas.
1990 m. jis buvo vienas Šiaulių universiteto steigimo iniciatorių.
Įamžinant V. Bendiko atminimą 2006 m. Šiaulių universitete (dabar Vilniaus universiteto Šiaulių akademija) buvo atidaryta jo vardu pavadinta auditorija.
1981 m. jam buvo suteiktas Lietuvos nusipelniusio kultūros veikėjo vardas.

V. Bendikas mirė 1997 m. Šiauliuose, ten ir palaidotas.

  

Naudota literatūra:
1. Visuotinė lietuvių enciklopedija: https://www.vle.lt/straipsnis/vytautas-bendikas/.
2. Vikipedija.Laisvoji enciklopedija: https://lt.wikipedia.org/wiki/Vytautas_Bendikas_(1931).

 

Parengė Danutė Mukienė

 

Publikacija paskelbta įgyvendinant 2023 m. Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo remiamą projektą „El. žurnalas „Žemaičių žemė“ 2022: Žemaičiai Vilniuje“


Smush Image Compression and Optimization