Baniulaitytė Zita

 

Zita Baniulaitytė – etnokultūros specialistė, audėja, kraštotyrininkė, pedagogė (folkloras), folkloro ansamblio „Mėguva“ įkūrėja ir vadovė (nuo 1988 m.), Palangos krašto etnoklubo „Mėguva“ vadovė (nuo 2002 m.), Lietuvos liaudies kultūros centro konsultantė (nuo 2006 m.), Palangos miesto savivaldybės etninės kultūros globos tarybos pirmininkė (nuo 2008 m.).

Ji gimė 1960 m. birželio 26 d. Suvalkijoje, vėliau su tėvais gyveno Kaune, o nuo šešerių metų gyvena Palangoje. 1967–1975 m. mokėsi Palangos senojoje gimnazijoje, ją baigusi įstojo į Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatoriją. Dirba, kuria Palangoje.

Daugelį metų dirba Palangos kultūros centro etnografe. Dirbdama šiame centre Lietuvos atgimimo metais Palangoje subūrė folkloro kolektyvą „Meguva“, kuris ėmė tyrinėti pamario krašto tradicinę kultūrą, užrašinėti žodinę ir muzikinę tautosaką, rengti šio krašto tradicinės muzikos programas ir reprezentuoti savo krašto etninę kultūrą. Šiandien „Mėguva“ – vienas stipriausių folkloro kolektyvų Lietuvoje, 1999 m. apdovanotas „Aukso paukšte“. Kolektyvas dažnai koncetrtuoja ne tik Lietuvoje, bet ir užsienio šalyse.

  1. Baniulaitytė viena pirmųjų Palangoje įsijungė į Žemaičių kultūros draugijos veiklą, kartu su šio miesto etninės kultūros puoselėtojais atgaivino Užgavėnių, Jurginių, Velykų, Kūčių, Kalėdų ir daugelį kitų tradicinių šio krašto kalendorinių švenčių.

Gyvendama Palangoje, bendraudama su tradicinio audimo meistrais išmoko austi tradicinėmis staklėmis ir šio amato pradėjo mokyti kitus.  Jos išaustais audeklais yra pasipuošę daugelis Žemaitijos folkloro kolektyvų dalyvių. Bėgant metams jos iniciatyva Palangoje buvo įsteigta įmonė „Palangos krašto etnoklubas „Mėguva“. Šiai įmonei Zita ir vadovauja. Joje įvairiausių tradicinių amatų mokytis atvyksta ne tik Žemaitijos, bet ir kitų Lietuvos etnografinių regionų žmonės.

2019 m. Z. Baniulaitytė apdovanota Žemaitijos metų ženklu.

 

Veikla

Palangos krašto etnografė, tradicinių amatų puoselėtoja, audėja, etnoklubo „Mėguva“  ir Palangos folkloro kolektyvo „Mėguva“ vadovė  Zita Baniulaitytė – viena ryškiausių ir labiausiai nusipelniusių, nuosekliai, moksliniais pagrindais jau daugiau negu trys dešimtmečiai dirbančių Lietuvos etninės kultūros specialisčių Lietuvoje, į šias veiklas įsijungusi Lietuvos atgimimo metais. Tuo laikotarpiu Palangos kurorte jos suburtas folkloro ansamblis „Mėguva“ veikia ir puikiomis tradicijomis, žemaičių krašto kultūros populiarinimu džiugina iki šiol. Jis išugdė daug žinomų folkloro atlikėjų, yra „Aukso paukštės“ laureatas (1999 m.), daugelio tarptautinių ir nacionalinių folkloro festivalių ir švenčių dalyvis, subtiliai ir įtaigiai pateikiantis autentišką Lietuvos pajūrio krašto muzikinį ir pasakojamąjį paveldą. Ansamblis organizuoja ekspedicijas, jų metu užrašytus tradicinės muzikos, tautosakos kūrinius įtraukia į savo programas. Daugelis jų yra pristatoma ir Lietuvos nacional;inio dailės muziejaus Palangos gintaro muziejaus renginiuose (parodų, ekspozicijų atidarymuose, edukacinėje veikloje ir kt.). Z. Baniulaitytė yra pagrindinė Palangoje dirbančių muziejininkų konsultantė įvairiais etninės kultūros klausimais. Itin didelį darbą ji atlieka ugdydama folkloro atlikėjų jaunąją kartą  Palangos švietimo įstaigose.

Plačiai žinomi Z. Baniulaitytės Palangoje organizuojamų tradicinių Jurginių, Velykų, Užgavėnių ir kitų kalendorinių švenčių renginiai, pritraukiantys dešimtis folkloro kolektyvų ir kitų etninės kultūros puoselėtojų. Jos inicijuotų, atgaivintų Jurginių tradicija yra įtraukta į Lietuvos nematerialiųjų kultūros vertybių sąvadą.

Itin dideli Z. Baniulaitytės nuopelnai plėtojant Lietuvoje tradicinius amatus, jos pačios įkurto Palangos krašto etnoklubo „Mėguva“ veiklą.

Z. Baniulaitytė – plačiai žinoma tradicinio audimo specialistė. Austi ji pradėjo taip pat Lietuvos atgimimo metais. Šio amato subtilybių mokėsi iš žinomos žemaičių krašto audėjos Emilijos Černeckienės bei kitų audėjų, šią patirtį perduoda kitiems. Ji yra gerai susipažinusi su įvairių Lietuvos etnografinių regionų tradicinio kostiumo audimo specifika, Lietuvos muziejuose saugomais tradicinės liaudies tekstilės pavyzdžiais, ausdama šias žinias taiko praktikoje bei vadovaudama Palangos krašto etnoklubui „Mėguva“. Šio klubo nariai mokosi ir audžia lietuvių tradicinės tekstilės audinius, kurie yra naudojami interjeruose, siuvant folkloro kolektyvams ir privatiems asmenims tradicinius kostiumus. Klubas, įgyvendindamas etninės kultūros puoselėjimo, plėtros projektus, vykdo ir kitas veiklas, organizuoja teorinius ir praktinius seminarus, rengia spaudai ir leidžia etninę kultūrą populiarinančius leidinius.

Z. Baniulaitytė kartu su etnomuzikologe dr. L. Sungailiene 2006 m. sudarė kompaktinį diską „Ant krašto marių Palangos miestely: Palangos krašto tradicinė muzika“. Ji yra parengusi sklaidai ir išleidai keletą leidinių, susijusių su Palangos krašto etnokultūros tradicijomis ir kt.

   
RKIC informacija

Smush Image Compression and Optimization