Balsys Rimantas

1961 m. vasario 25 dieną Plungės rajono Užupių kaime gimė etnologas, mitologas, folkloro tyrinėtojas, redaktorius, pedagogas,  spaudos bendradarbis, habilituotas humanitarinių mokslų daktaras Rimantas Balsys. 1968–1971 m. jis mokėsi Užupių pradinėje mokykloje, 1971–1975 m. – Plungės 1-ojoje vidurinėje mokykloje, vėliau – Plungės 3-iojoje vidurinėje mokykloje, 1984 m. baigė Lietuvos konservatorijos Klaipėdos fakultetus. Po studijų 1984–1990 m. dirbo mokytoju Raudondvaryje (Kauno r.), tada persikėlė gyventi į Klaipėdą ir čia 1991 m. pradėjo dėstytojauti Klaipėdos universitete. 1997–2006 m. ėjo Humanitarinių mokslų fakulteto prodekano, 2006–2015 m. – dekano, 2017–2018 m. – Humanitarinių ir ugdymo mokslų fakulteto dekano, nuo 2018 m. – Socialinių ir humanitarinių mokslų fakulteto dekano pareigas. 2008 m. apsigynė mokslo daktaro disertaciją. Tais pačiais metais Klaipėdos universitete jam buvo suteiktas profesoriaus vardas.

2003–2006 m. kartu su Stasiu Vaitekūnu buvo žurnalo „Tiltai“ priedo „Lietuviai ir lietuvininkai. Etninė kultūra I–V“ (numeriai 4, 16, 24, 29, 32) sudarytojas ir redaktorius. 2007 m. tapo žurnalo „Res Humanitariae“ vyriausiuoju redaktoriumi, 2016 m. – Lietuvos mokslo premijų komisijos nariu.

 

Išspausdintos svarbiausios R. Balsio knygos:

 1. „Mažosios Lietuvos žvejų dainos. Sandaros, turinio ir poetikos ypatumai“, 2003 m.
 2. „Lietuvių ir prūsų dievai, deivės, dvasios: nuo apeigos iki prietaro, 2006 m. 22010 m.
 3. „Lietuvių ir prūsų pagonybė: alkai, žyniai, stabai“, 2015 m.
 4. „Lietuvių ir prūsų religinė elgsena: aukojimai, draudimai, teofanijos“, 2017 m.
 5. Mokslo straipsnių rinktinė „Apie savo kraštą ir jo žydinčias tvoras…“, 2019 m.
 6. Metodinė priemonė „Pagoniškojo lietuvių ir prūsų panteono raida“, 2014 m.
 7. „Paganism of Lithuanians and Prussians. Volume I“, 2020 m.
 8. „Paganism of Lithuanians and Prussians. Volume II“, 2021 m.

 

 1. Balsio sudaryti leidiniai:
 2. „Konstantinas Bružas. „Apie tai, kas neturi išnykti: XIX a. pabaigos–XX a. 8 dešimtmečio etnografinė Žemaitijos apylinkių medžiaga“, 2017 m.
 3. „Stasys Vaitekūnas: nuo aušros iki saulėlydžio“(kartu su Vida Vaitekūniene), 2019 m.
 4. Petras Bielskis „Vieškeliu praėjęs Dievas“, 2020 m.

 

Svarbiausi R. Balso straipsniai, pranešimai konferencijose, pasisakymai radijuje ir kt. žiniasklaidos priemonėse skelbiami internete adresu http://tautosmenta.lt/rimantas-balsys/.

 

Naudota literatūra:

 1. „Rimantas Balsys“, Visuotinė lietuvių enciklopedija, t. 2, Vilnius, 2002.
 2. Tautos menta. Mitinio pasaulėvaizdžio tyrimai: http://tautosmenta.lt/rimantas-balsys/.

Smush Image Compression and Optimization