Baldžius-Baldauskas Juozas

Juozas Baldžius (1902–1962) – vienas žymiausių XX a. lietuvių etnologų, tautosakininkų. Mokslininkas, profesorius, spaudos bendradarbis.

 Jis gimė 1902 m. gruodžio 3 d. Kuršėnų valsčiaus Sodybose (dar. Šiaulių r. teritorija). Iki 1939 m. jo pavardė buvo Baldauskas, taip jis pasirašinėdavo ir savo straipsnius.

1918–1925 m. mokėsi Šiaulių gimnazijoje. Baigęs ją, Kaune įstojo į  Lietuvos universitetą ir jį baigė 1929 metais. 1935–1940 m. dėstė Kauno Vytauto Didžiojo universitete, čia skaitė paskaitas apie lietuvių vestuvines, mitines, karo istorines dainas, patarles ir priežodžius. 1937 m. mokydamasis šiame universitete apgynė mokslų daktaro laipsnį (tema – Pirktinės vestuvės). Svarbiausius mokslinius darbus parašė gyvendamas ir dirbdamas Kaune.

1940–1951 m. dėstė Vilniaus universitete (su 1941–1944 pertrauka). 1944–1946 m. buvo Vilniaus universiteto bibliotekos direktorius, Etnologijos katedros vedėjas. 1944 m. Vilniaus universitete jam suteiktas profesoriaus vardas.

Rašė etnologijos, tautosakos, užsienio politikos, istorijos, papročių teisės, senųjų tautų literatūros, religijų istorijos ir kitomis temomis. Jo pagrindinės mokslinių tyrimų sritys buvo paprotinė vestuvių teisė, šeimos, vedybų istoriją, šeimos gyvenimą atspindinti  lietuvių tautosaka.

Mirė Juozas Baldžius 1962 m. gegužės 2 d. Vilniuje.

 

Svarbiausi mokslo darbai, leidiniai:
1. „Pirktinės vestuvės“ (1935 išspausdinta rinkinyje „Mūsų tautosaka“, tomas 10; 1936);
2. „Vogtinės vestuvės“ (1940).
„Rinktiniai raštai : etnologijos ir tautosakos baruose“, 2005. 

 

Svarbiausios publikacijos apie Juozą Baldžių:

 

  1. Būtėnas J., Lietuvos žurnalistai: atsiminimai ir paieškos, Vilnius, 1991, p. 73–92.
  2. Dundulienė P., „Juozas Baldžius“, Mokslas ir gyvenimas, 1979, Nr. 1, p. 33–34.
  3. Jonynas A., „Etnografas ir tautosakininkas Juozas Baldauskas-Baldžius“, Kultūros barai, 1993, Nr. 6, p. 64–66.
  4. „Juozas Baldžius“, Lietuvių literatūros enciklopedija, Vilnius, 2001, p. 43.
  5. 5. Lipskis S., Ten, kur Venta, Vilnius, 1987, p. 22–51.
  6. Vanagas V., „Juozas Baldžius“, Lietuvių rašytojų sąvadas, Vilnius, 1996, p. 236.
  7. Vanagas V., „Juozas Baldžius“, Lietuvių rašytojų sąvadas, Vilnius, 1987, p. 205.
  8. Milius V., „Juozas Baldžius (iki 1939 Baldauskas)“, Visuotinė lietuvių enciklopedija, Vilnius, 2001, t. 2, p. 493.

 

Naudota literatūra:

  1. Milius V., „Juozas Baldžius (iki 1939 Baldauskas)“, Visuotinė lietuvių enciklopedija, Vilnius, 2001, t. 2, p. 493.
  2. Kirkutis V., Lipskis S., „Juozas Baldžius“, Kuršėnų enciklopedija, Vilnius, 2005, p. 7.

 

 

Parengė Loreta Sungailienė

 

Tekstas paskelbtas įgyvendinant 2022 m. Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo remiamą projektą „Elektroninis žurnalas „Žemaičių žemė“

Smush Image Compression and Optimization