Juzumas Antanas

Antanas Juzumas (1822–1871) – kunigas, rašytojas, istorikas, raštijos darbuotojas.
Gimė 1822-11-21 Rubikuose (Sedos sen., Mažeikių r.). Mokėsi Varnių kunigų seminarijoje. 1849 m. baigė Petrapilio dvasinę akademiją, kurioje įsigijo teologijos magistro laipsnį ir buvo įšventintas į kunigus. Po studijų paskirtas Šiaulių vikaru ir gimnazijos kapelionu. Nuo 1851 m. buvo Kauno gimnazijos kapelionas, 1855–1864 m. – Vidžių parapijos klebonas ir Zarasų dekanato dekanas. 1852–1855 m. dėstė Žemaičių kunigų seminarijoje Varniuose – 
buvo moralinės teologijos ir homiletikos profesorius.
Parašė teologijos, Lietuvos bažnyčios istorijos veikalų (jie nėra išlikę).
Parengė spaudai ir išleido brolio Tado Juzumo „Didįjį elementorių ir katekizmą”, katekizmą (Didesis elementorius ir katekizmas, arba trumpas mokslas vieros krikščioniškos, 1855).   

A. Juzumas buvo apkaltintas pritarimu 1863 m. sukilimui, sukilėlių rėmimu ir ištremtas prie Uralo į Kargopolį.
Paliko Bažnyčios istorijos Žemaičiuose ir homiletikos darbų rankraščius, kurie yra dingę. 
 

A. Juzumas mirė 1871 m. kovo mėnesį tremtyje Kargopole (Archangelsko sritis).

  

Naudota literatūra:

  1. Visuotinė lietuvių enciklopedija: https://www.vle.lt/straipsnis/antanas-juzumas/.

 

 Parengė Danutė Mukienė

 

 Publikacija paskelbta įgyvendinant 2023 m. Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo remiamą projektą „El. žurnalas „Žemaičių žemė“ 2022: Žemaičiai Vilniuje“


 

 

Smush Image Compression and Optimization