Krištopaitis Antanas

Antanas Krištopaitis – dailininkas tapytojas, kraštotyrininkas, scenografas, kolekcionierius, etnografas, Šiaulių miesto garbės pilietis, Pelikso  Bugailiškio premijos laureatas. Gimė 1921 m. gegužės 21 d. Valdomų kaime (Gruzdžių sen., Šiaulių r., mirė  2011 m....

Bytautas Antanas

„Apie bėgantį laiką galima samprotauti daug ir įvairiai. Vienam jis sužydi pasodintais medžiais, kitam – dėkingais vaikų šypsniais, tretiems – minkštesne valdininko kėde. Albinas Bytautas matuoja laiką savo vaidmenimis, sukurtais Žemaitės dramos teatre, tautodailės...

Smush Image Compression and Optimization