Biržiška Vaclovas

Vaclovas  Biržiška (1884–1956) –  lietuvių teisininkas, teisėtyrininkas administratyvistas, enciklopedininkas,  publicistas, bibliografas, profesorius, visuomenės veikėjas, Lietuvos mokslų akademijos narys (1941), pulkininkas leitenantas (1925), Vytauto Didžiojo...

Biržiška Mykolas

Broliai profesoriai Mykolas, Vaclovas, Viktoras Biržiškos – vieni žymiausių Vytauto Didžiojo bei Vilniaus universiteto profesorių, gimusių ir augusių Žemaitijoje. Jų gimtinė – Viekšniuose (Akmenės r.). Vyriausias iš brolių buvo Mykolas. Jis – lietuvių literatūros...

Razma Antanas

Antanas Razma – gydytojas, žymus JAV lietuvių veikėjas, Lietuvių fondo įkūrėjas Vytauto Didžiojo universiteto garbės daktaras (1995), Šv. Juozapo medicinos centro gydytojų kolektyvo prezidentas, ateitininkas, Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Gedimino III laipsnio ordino...

Smush Image Compression and Optimization