Pilietinė akcija „Pažink savo kraštą“

Veliuonos kultūros centras ir Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazija kviečia mokyklas ir kitas ugdymo įstaigas, organizacijas, pavienius asmenis dalyvauti pilietinėje akcijoje „Pažink savo kraštą“! Veliuona – Lietuvos šviesuolių, tautosakininkų Antano ir Jono Juškų...

Šatrijos Raganos bendrijos Įstatai

Šatrijos Raganos bendrijos (toliau – Bendrija) valdyba, atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymą, parengė naujus Bendrijos įstatus ir teikia juos Bendrijos narių svarstymui. Pasiūlymus ir pastabas dėl Įstatų projekto Valdyba prašo pateikti el. paštu...

Smush Image Compression and Optimization