Šatrijos Raganos bendrijos Įstatai

Šatrijos Raganos bendrijos (toliau – Bendrija) valdyba, atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymą, parengė naujus Bendrijos įstatus ir teikia juos Bendrijos narių svarstymui. Pasiūlymus ir pastabas dėl Įstatų projekto Valdyba prašo pateikti el. paštu zemaiciu@gmail.com iki 2021 m. vasario 1 d.
Įstatai, pakoreguoti pagal juridiškai pagrįstus Bendrijos narių pasiūlymus ir pastabas, teisės aktų nustatyta tvarka bus pateikti tvirtinti Šatrijos Raganos bendrijos visuotiniam narių susirinkimui.

Šatrijos Raganos bendrijos Įstatų projektas [atsisiųsti] >

Nuotraukoje – Marija Pečkauskaitė-Šatrijos Ragana jaunystėje. Nuotraukos, saugomos Mažeikių muziejuje, fragmentas. Autorius nežinomas


Bendrijos valdybos pirmininkė Danutė Mukienė

Smush Image Compression and Optimization