Pilietinė akcija „Pažink savo kraštą“

Veliuonos kultūros centras ir Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazija kviečia mokyklas ir kitas ugdymo įstaigas, organizacijas, pavienius asmenis dalyvauti pilietinėje akcijoje „Pažink savo kraštą“!
Veliuona – Lietuvos šviesuolių, tautosakininkų Antano ir Jono Juškų žemė. Mes esame jos dalis.
Kadangi Veliuona yra Žemaitijos regiono dalis, akcijoje kviečiame dalyvauti visą Žemaitiją!
Norime priminti, kad tautos kūrybos lobiai yra gyvi natūralioje mūsų gyvenimo aplinkoje, kad ir šiandien yra aktualu juos fiksuoti, saugoti, dalintis, domėtis, pamatyti, išgirsti – tokius, kokie jie yra dabar – XXI amžiuje.

Akcijos tikslas
– paskatinti Žemaitijos vaikus ir jaunuolius, kitus gyventojus domėtis savo krašto senaisiais papročiais, tarmėmis, tautosaka, liaudies kultūra ir puoselėti šį tautos turtą.

Akcijos partneriai:
Jurbarko švietimo centras ir Lietuvos nacionalinis kultūros centras. Surinkta tautosaka ir liaudies kūryba bus perduota saugoti Liaudies kūrybos archyvui.

Kviečiame dalyvauti kuriant vaizdo įrašus saugioje savo namų aplinkoje šiomis temomis:
dainuojamoji, pasakojamoji ir smulkioji tautosaka, vaikų folkloras, rateliai ir šokiai, žaidimai,
kalendoriniai ir šeimos papročiai, kulinarija, pasakojimai, tikėjimai, burtai, sapnai ir jų reikšmės,
liaudies astronomija, liaudies medicina ir magija, orų spėjimai ir botanikos žinios, vietovardžiai,
kaimų ir kitos istorijos, sakralinių ir mitologinių objektų atsiradimo istorijos.

Kas gali dalyvauti?

Šioje akcijoje gali dalyvauti visos ugdymo ir kitos įstaigos, organizacijos, pavieniai asmenys.

Kaip dalyvauti?

• Norintys dalyvauti šioje akcijoje turi  sukurti vaizdo įrašus (vaizdo įrašas gali būti sukurtas 
telefonu arba vaizdo kamera), kuriame būtų užfiksuotas smulkiosios tautosakos, liaudies
kūrybos turinys. Pateikėjas (vardas, pavardė, gimimo metai, vietovė ir kt.), kita reikalinga
informacija apie turinį užpildoma lentelėje, kuri yra pridedama.
• Ją būtina tvarkingai užpildyti! (neužpildžius, užfiksuota informacija sunkiai identifikuojama ir negali
būti tinkamai panaudojama).
• Visi filmukai turi būti atsiųsti organizatoriams iki 2021 m. kovo 15 d. el. paštu veliuonoskc@gmail.com naudojant WeTransfer platformą;
• Atsiųsti, sąlygas atitinkantys, cenzūriški bei tinkamo formato vvaizd įrašai bus perduoti saugoti  Lietuvos nacionalinio kultūros centro liaudies kūrybos archyvui.

Veliuonos kultūros centras ir Lietuvos nacionalinis kultūros centras įgyja teisę naudoti pateiktą vaizddo medžiagą. Kai kurie atsiųsti vaizdo įrašai bus naudojami sukurtame akcijos Veliuonos kultūros centro, Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos Facebook renginyje;
• Filmuke įamžinti asmenys iki 16 metų amžiaus privalo pateikti vieno iš tėvų ar globėjų
pasirašytą sutikimą dėl jų atvaizdo viešinimo (sutikimo formą rasite aprašo pabaigoje) bei
atsiųsti kartu su filmuku tuo pačiu el. paštu veliuonoskc@gmail.com 16 metų ar vyresni
asmenys sutikimą dėl video viešinimo ir naudojimo išreiškia atsiųsdami filmuotą
medžiagą;

ES Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (toliau – BDAR) smulkiosios tautosakos ir

liaudies kūrybos pateikėjai turi teisę:
1) žinoti (būti informuoti) apie savo asmens duomenų tvarkymą;
2) susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;
3) reikalauti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens duomenų
tvarkymo veiksmus;
4) nesutikti, kad būtų tvarkomi jūsų asmens duomenys.
Tuo atveju, jeigu vykstant akcijai nusprendėte atšaukti duotą sutikimą dėl Jūsų asmens duomenų
tvarkymo, prašome apie tai mus informuoti el. p. adresu: veliuonoskc@gmail.com.
Atšaukus duotą sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo / vaizdo įrašų viešinimo, Veliuonos
kultūros centras pašalins filmuotą medžiagą iš viešinimo platformų.
• Su Jūsų asmens duomenų tvarkymu galite susipažinti Veliuonos kultūros centre.


Reikalavimai filmukui:

formatai: avi, mov, wmv, mp4;
rezoliucija: ne mažesnė nei 1280×720 p.;
apimtis: ne daugiau nei 1 GB.


Rezultatų skelbimas bei įvertinimas:

• Visi smulkiosios tautosakos ir liaudies kūrybos rinkėjai bus skelbiami Veliuonos kultūros
centro puslapyje, fb paskyroje 2021 m. kovo 20 d. ir jiems bus viešai padėkota.
• Dalyvavusios mokyklos ar kitos įstaigos, organizacijos, privatūs asmenys bus apdovanoti
padėkomis.
• Mokytojams, kurie vadovaus mokinių smulkiosios tautosakos ir liaudies kūrybos rinkimo
darbams, bus įteiktos kvalifikacijos tobulinimo pažymos.

Bendrosios nuostatos:
• Atsiųsdamas filmuką akcijos dalyvis patvirtina susipažinęs su šiomis taisyklėmis ir
sutinka jų laikytis. Dalyvis sutinka, kad pateiktus duomenis (vardą, pavardę, el. paštą,
telefono numerį ir kt.) ir visą pateiktą vaizdinę medžiagą organizatorius tvarkytų ir
naudotų (perduotų Lietuvos nacionalinio kultūros centro Liaudies kūrybos archyvui).
Surinkta medžiaga archyvuose „nedulka“ – ji naudojama moksliniams darbams,
edukacijoms, yra reikalinga kūrėjams. Galų gale, ji yra tarsi gyva mūsų tautos istorijos ir
kultūros dalis!


****************************
Asmens, dalyvaujančio akcijoje, sutikimo tekstas >


**************************** 

A lygio detalaus aprašymo formos šablonas >

**************************** 

Kviečiame prisidėti savo darbu prisidėti prie jos išsaugojimo ir perdavimo ateities kartoms!


Veliuonos kultūros centras ir Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazija


Smush Image Compression and Optimization