Pranas Martinaitis (1898–1971) – sodininkystės ir daržininkystės specialistas, agrotechnikas, pirmasis Palangos botanikos parko direktorius.  Jis gimė 1898 m. sausio 1 d. Šakių apskrities Gelgaudiškio valsčiaus Mozūriškių kaime mažažemio ūkininko šeimoje – „eigulio...