Juozapas Tiškevičius (1835–1891) – grafas, kultūros ir meno mecenatas, Palangos kurorto įkūrėjas. Et­no­gra­fi­nė­se Lie­tu­vos že­mė­se pir­ma­sis įsi­kū­rė Len­ki­jos ka­riuo­me­nės pul­ki­nin­kas Juo­za­pas Tiš­ke­vi­čius (1724–1815). Jis 1811 m. nu­­pir­ko Bir­žų...