Vlada Brazaitienė (Proscevičiūtė, Proščiūnaitė, Matulaitienė, Leeming, 1917–2007) – literatė, poetė, dramaturgė, literatūros kritikė. ji buvo iš Tauragės kilusio gydytojo Felikso Proscevičiaus dukra, Nepriklausomos Lietuvos švietimo ministro, pedagogo, literatūrologo,...