Brazaitienė (Proscevičiūtė, Proščiūnaitė, Matulaitienė, Brazaitienė-Leeming) Vlada

Vlada Brazaitienė (Proscevičiūtė, Proščiūnaitė, Matulaitienė, Leeming, 1917–2007) – literatė, poetė, dramaturgė, literatūros kritikė. ji buvo iš Tauragės kilusio gydytojo Felikso Proscevičiaus dukra, Nepriklausomos Lietuvos švietimo ministro, pedagogo, literatūrologo, kultūrologo, akademiko, publicisto, rezistencijos ideologo prof. Juozo Ambrazevičiaus (po 1944 m. – Juozas Brazaitis) žmona. Gyvendama santuokoje su J. Brazaičiu užaugino dukrą Mariją Brazaitytę-Martel.

Ji gimė 1917 m. gruodžio 25 Tauragėje. 1944 m. pasitraukė į Vakarus, apsigyveno JAV. Emigracinėje antisovietinėje spaudoje paskelbė savo eilėraščių, kritikos straipsnių, publicistikos, vertimų.
Parašė dramą „Profesorius Virgida“.
Mirė 2007 m. birželio 12 d. JAV.

  

Parengė Danutė Mukienė

  
Publikacija paskelbta įgyvendinant 2023 m. Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo remiamą projektą „El. žurnalas „Žemaičių žemė“ 2022: Žemaičiai VilniujeSmush Image Compression and Optimization