„Žemaičių žemė“ 2007 m. Nr. 1

(pdf failai atsisiuntimui)

VIRŠELIS 1
VIRŠELIS 2
PUSLAPIS 1
PUSLAPIS 2–8
PUSLAPIS 9–20
PUSLAPIS 21–30
PUSLAPIS 31–37
PUSLAPIS 38
PUSLAPIS 39–50
PUSLAPIS 51–64

TURINYS

1 / Turinys

2–3 / Algimanta Dargienė. „Tinkamai formas jungiant, jų išraiška skamba“

4–5 / Laima Kėrienė. Medalių lopšys Telšiuose

6–7 / Algimanta Dargienė. „Datos ir ženklai“. XXII Lietuvos medalio kūrėjų stovykla

7–8 / Algimanta Dargienė. Ir dar… Keletas pagiriamųjų žodžių XIX Lietuvos medalio kūrėjų stovyklai

9–14 / Kaip gimsta „Telšių mitai“? Interviu su dailininku Petru Gintalu

14–15 / Medalio kontekstai. Interviu su dailininku Mindaugu Šimkevičiumi

16 / Aldona Kuprelytė. Platelių ežere – senoviniai luotai

17 / Kastytis Jūragis. Skulptūromis sušildyta marių pakrantė

18 / Datos, įvykiai, žmonės. Klaipėdoje. Klaipėdos rajone

19 / Jurga Žemaitytė. Tarptautinis Prano Domšaičio pleneras

20–21 / Leopoldas Rozga. Grožis gimsta bendraujant

22–24 / Ada Bumblytė. Menininkų įkvėpimo šaltinis – Žemaitija

24–25 / Liaudies meno seminarai 1958–1984 m.

26 / Albinas Mingėla. Ablingos memorialo gimimas

27–28 / Marius Jonkus. Raganų kalno medinių skulptūrų ekspozicija Juodkrantėje

29–30 / Svarbiausios liaudies meistrų kūrybinės stovyklos Plungės rajone 1979–1989 m.

31–33 / Monumentalūs medžio drožybos darbai

34 / Gintautas Čižiūnas. Liaudies meno meistrų seminarų raida (nuo 1958 m.)

35 / Marina Motiejauskienė, Jurga Želvytė. „Vakarų Lietuvos akvarelė – 2006“

36–37 / Birutė Kulpinskaitė. Atgaivinta medžio drožybos tradicija Raseinių krašte

38 / Jurgis Želvys. Gydytojas iš Vaineikių: Juozapas Petras Radikas

39–41 / Juozas Vyšniauskas. Plenerai, kūrybinės stovyklos Skuodo rajone

42–43 / Vitalija Arlauskienė. „Mažosios Lietuvos praeities ženklai“

44–45 / Gintarė Borkertaitė, Albinas Mingėla. Betygalos žemėje

46–47 / Gintarė Borkertaitė. Raseiniuose auga kūrėjai

47 / „Mano krašto įžymybės“. 2007 m. kalendorius

48–50 / Laima Kėrienė. Profesionaliosios dailės studijų pradžia

50–53 / Danutė Mukienė. „Vitas Valatka: muziejininkas, archeologas, žmogus“

53 / Gintarė Joskaudaitė. Orvidų sodyboje

54 / Audronė Anulienė. „O jei taip parašiau, tai taip ir bus buvę…“

55 / Gėrdėnis Aleksėndra. Viejē apei kalba ir tarmės

56–59 / Eugenija Tamara Arnastauskienė.  Akademikui Pranciškui Baltrui Šivickiui – 125

60–61 / Genutė Jacėnaitė. Didžiosios iškilmės Kuršėnuose

62–64 / Džervienė Teklė. Gīvs i žemė nailīsi…

Smush Image Compression and Optimization