Virtuali paroda „Palangos gintaro muziejaus ekspozicijos dabar ir seniau“

Palangos gintaro muziejus veikia kurorto Birutės  miško teritorijoje XIX a. pabaigoje grafų Felikso Tiškevičiaus ir jo žmonos Antaninos Sofijos Tiškevičienės užsakymu pastatytuose  jų šeimos reprezentaciniuose mūriniuose rūmuose. Sovietmečiu pastatą pritaikius muziejinei veiklai, lankytojams jis duris atvėrė  1963 m. rugpjūčio 3 dieną. Šis muziejus yra Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus ekspozicinis padalinys, vienas populiariausių Lietuvoje.

2015 m. įrengtos gintaro ekspozicijos fragmentai
     
     
Rūmų atkurtų interjerų ekspozicijos ir porceliano, rūmų istorijos parodos fragmentai
     
  Senųjų ekspozicijų fragmentai  
     
     

1963 m. rugpjūčio 3 d. lankytojai buvo pakviesti į Palangos gintaro muziejaus pirmąją ekspoziciją (autorius – Pranas Gudynas, dailininkas – menotyrininkas Romualdas Budrys, architektas – Julius Masalskis). Tąsyk 96 m2 dydžio ekspozicijoje buvo rodomi 478 eksponatai.

1965 m. buvo atidarytos dvi naujos muziejaus ekspozicinės salės, taip ekspozicinį plotą išplečiant iki 150 m2 ir čia sudarant galimybę  eksponuoti 950 vertybių.  

XX a. 7 deš. viduryje muziejaus žiniai perdavus visas Palangos grafų Tiškevičių rūmų patalpas, čia atsirado galimybė rengti ir parodas.

1968 m. birželio 28 d. rūmų antrajame aukšte lankytojai buvo pakvieti į ilgalaikę lietuvių liaudies meno parodą (teminio plano autorės – Lietuvos dailės muziejaus mokslinės bendradarbės Akvilė Mikėnaitė ir Aldona Stravinskienė).

1969 m. muziejaus rinkinyje jau buvo 14 800 eksponatai. Didesnis jų skaičius sudarė galimybę išplėsti ir atnaujinti nuolatinę ekspoziciją. 1969 m. liepos 9 d. atidaryta moksliniais pagrindais pertvarkyta ir gerokai išplėsta gintaro ekspozicija (teminio plano autorius – R. Budrys, konsultantai – archeologė Rimutė Rimantienė ir geologas V. Katinas). Tada 750 m2 plote rodyta apie 3 000 eksponatų.

1971 m. muziejuje pradėtos rengti gintaro meistrų kūrybos parodos. Pirmoji atidaryta vasario 5-ąją. Joje savo kūrinius eksponavo dailininkė Elena Augaitytė (g. 1928 m.). Kilnojamos parodos vykdavo prie rūmų vakarinės pusės prisišliejusioje grafų Tiškevičių koplyčioje.

1986 m. kurortinio sezono pradžioje lankytojams duris atvėrė dar kartą atnaujinta ir išplėsta Gintaro ekspozicija (teminio plano autorius R. Budrys ir geologas V. Katinas). Ji veikė 15 salių, esančių abiejuose rūmų aukštuose. Čia buvo rodoma apie 4,5 tūkst. eksponatų (panašus jų kiekis eksponuojamas ir dabar).

1998 m. pradžioje muziejaus lankytojams buvo sudaryta galimybė rūmų antrojo aukšto vestibiulyje bei dviejuose pirmojo aukšto salėse išsamiau susipažinti su Palangos Tiškevičių rūmų buvusiais šeimininkais ir jų šeima. Vėlesniais metais tokios informacijos muziejuje atsirado daugiau.

2020 m. Palangos gintaro muziejus rinkinį sudarė daugiau kaip 29 000 eksponatų, iš jų apie 15 tūkst. inkliuzų (tai viena turtingiausių inkliuzų kolekcijų Europoje). Muziejuje taip pat saugoma apie 130 vnt. mokslui itin vertingų Šventosios neolito gyvenvietės radinių.

2011–2015 m. vykdant iš ES SF finansuojamą projektą, muziejuje buvo vykdomi pastato renovacijos darbai. 2015 m. užbaigus pastato restauravimo darbus, rūmuose įrengtos dvi muziejaus nuolatinės  ekspozicijos – Atkurtų istorinių rūmų interjerų ekspozicija bei Gintaro ekspozicija (abiejų autorius – menotyrininkas ir tuometinis Lietuvos dailės muziejaus direktorius Romualdas Budrys). Jos veikė abiejuose pastato aukštuose. Kilnojamos parodos  ir toliau buvo rengiamos rūmų koplyčioje.

Kasmet, kaip tai buvo ir ankstesniais metais, ekspozicijos yra atnaujinamos, papildomos unikaliais eksponatais.

Naujausioje muziejaus ekspozicijose pasakojama apie rūmų istoriją  ir jų šeimininkus, gintaro susidarymą, jo rūšis, formas, panaudojimą, paplitimą pasaulyje. Eksponuojami įspūdingo dydžio originalūs gintaro gabalai, inkliuzai, liaudies meistrų ir profesionalių menininkų sukurti gintaro dirbiniai, archeologiniai radiniai.

Muziejuje veikia kavinukė, knygynėlis, edukacinis centras, yra konferencijų ir renginių salė. Vasaromis rūmų terasoje vyksta tradiciniai kamerinės muzikos „Vasaros serenadų“ koncertai.

Išsamiau apie Palangos gintaro muziejų >

 

Parengė Danutė Mukienė
Nuotraukų autoriai: Danutė Mukienė, Vaidotas Aukštaitis, Regina Makauskienė, Antanas Tranyzas. Archyvinių (nespalvotų) nuotraukų autoriai nežinomi

 

Publikacija paskelbta įgyvendinant 2022 m. Lietuvos kultūros tarybos remiamą projektą „Žinoma ir nepažinta Palanga: 10 virtualių turų po kurortą“

Smush Image Compression and Optimization